Gå til hovedinnhold
Veileder for elektronisk meldingsutveksling

Revisjonshistorikk

Oppdateringer i veilederen føres fortløpende inn nedenfor.

Revisjonshistorikk

Desember 2017

 • Veilderen publisert
 • Publisert tjenesteområde: Fysioterapi og ergoterapi
 • Publisert tjenesteområde: Helsestasjon og skolehelse
 • Publisert tjenesteområde: Smittevern

Mars 2018

 • Publisert tjenesteområde: Frisklivssentral
 • Publisert tjenesteområde: Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD)

Mai 2018

 • Publisert tjenesteområde: Legevakt

Juni 2018

 • Publisert tjenesteområde: Fengselshelse
 • Publisert tjenesteområde: Migrasjonshelse

Juli 2019

 • Publisert tjenesteområde: Pleie og omsorg og psykisk helse

Oktober/november 2019

 • Revisjon av hele veilederen