Gå til hovedinnhold

Tredjepartsleverandører

En del av Norsk Helsenetts virksomhet er å legge til rette for at brukerne av helsenettet skal få tilgang til nyttige og relevante tjenester. Mange av disse tjenestene leverer vi selv, mens andre leveres av tredjepartsleverandører.

Sommer 2020

NHN vil i uke 27-32 (fra 26. juni til og med 9. august) ikke kunne behandle

 • godkjenning av nye tredjepartsleverandører
 • godkjenning av nye tilknytninger
 • godkjenning av nye tjenester

Bakgrunn

Ferieavvikling og få ressurspersoner som involveres i prosessene.

Henvendelser

Kundesenter@nhn.no tar imot forespørsler, men det vil ikke bli tatt tak i før i slutten av august. Kundeansvarlig vil ta kontakt.

Hastesaker

Hastesaker eller problemstillinger som krever raskere aksjon, vil håndteres på vanlig måte.

Spørsmål og svar

Ved å bli en godkjent tredjepartsleverandør i Helsenettet

 • kan leverandøren effektivt levere sine tjenester til alle sine kunder i helsenettet gjennom én tilknytning
 • er det enkelt å utvide tjenesteleveransene til stadig nye kunder som etterspør tjenesten vil leverandøren fremstå som en egnet tjenesteleverandør ovenfor kundene, som vet at
 • Norsk Helsenett har kvalitetssikret leverandøren og deres tjenester i forhold til kundenes behov og krav
 • får leverandøren lenke til eget nettsted på våre nettsider​

​For at en tjenestetilbyder skal kunne bli en tredjepartsleverandør i helsenettet, må disse forholdene oppfylles:

 • tjenestene som leveres skal være begrunnet i behov hos våre kunder
 • miljøet tjenestene produseres i og leveres fra går gjennom en teknisk og sikkerhetsmessig vurdering og godkjenning hos Norsk Helsenett
 • det må inngås egen avtale. Denne forplikter bl.a. leverandøren til å etterleve sektorens krav til informasjonssikkerhet gjennom Norm for informasjonssikkerhet.

Ønsker din virksomhet å bli en tjenesteleverandør i helsenettet? Ta kontakt med oss via kundesenter@nhn.no.​

​En tredjepartstjeneste bestilles direkte fra den aktuelle tredjepart, som selv er ansvarlig for sine tjenester. Norsk Helsenett har ikke ytterligere ansvar for dette utover forhold som reguleres gjennom avtalen mellom Norsk Helsenett og den aktuelle tredjepart.​

Tredjepartsleverandører er organisasjoner som tilbyr sine tjenester gjennom helsenettet, blant andre:

 • drifts- og systemleverandører
 • offentlige registre og databaser
 • regionale og lokale IT-organisasjoner
 • røntgeninstitutt, laboratorier, apotek osv.

Forholdet mellom en tredjepartsleverandør og Norsk Helsenett reguleres gjennom en egen avtale. Denne forutsetter at tredjepartsleverandøren oppfyller viktige krav innen sikkerhet og ​etterspørsel.​

Ved å benytte tjenester fra en godkjent tredjepartsleverandør i helsenettet kan du være trygg på at følgende forhold er ivaretatt:

 • leverandøren har forpliktet seg til å etterleve kravene i Norm for informasjonssikkerhet.
 • leverandøren har dokumentert at tjenesten blir levert og produsert i et miljø som lever opp til sektorens krav
 • Norsk Helsenett har gjennom avtale rett til å gjennomføre revisjon hos leverandøren for å sikre at tjenestene oppfyller sektorens krav