Hopp til hovedinnhold
NHN

Vi tilbyr en rekke kurs innen saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning til våre kunder i helseforvaltningen. Kunden ved leverandørkoordinator har ansvar for påmelding og videreformidling av informasjon om deltakere til oss.

Maks seks deltagere ved digitalt kurs, og 15 ved fysisk oppmøte i kundens lokaler. Gjeldende prismodell er distribuert til alle kunder i helseforvaltningen. Alle kurs har estimert varighet 60-90 minutter, avhengig av spørsmål underveis.

NB! Grunnet korona-tiltakene gjennomfører vi inntil videre ikke fysisk klasseromsundervisning, men vi kan holde kurs for mindre grupper via Skype/Teams.

Kontakt for mer informasjon.

360 for nyansatte

En gjennomgang av saksbehandlingssystemet for nyansatte. Vi ser på verdien av å dokumentere virksomhetens prosesser, og noen grunnleggende funksjoner i 360.

Krav til forkunnskaper: Ingen.

Varighet: 60-90 min.

360 basisfunksjoner

I dette kurset går vi gjennom hvordan man lager ny sak og nytt dokument, og besvarer et dokument - de mest grunnleggende prosessene i 360.

Krav til forkunnskaper: Ingen

Varighet: 60-90 min.

360 for saksbehandlere

En overordnet gjennomgang av saksbehandlingssystemet 360 fra A til Å. Vi ser på hva 360 er, hvorfor og hvordan vi bruker det og hvordan man finner frem i systemet. Kort om kontaktregisteret og sidepanelet i Outlook.

Krav til forkunnskaper: Brukt 360 litt.

Varighet: 60-90 min.

360 i Outlook

Vi ser på hvordan 360-sidepanelet i Outlook fungerer, og hvordan man best kan bruke det. Vi tar for oss hvordan man arkiverer e-poster og filer, samt avskriving, besvarelse og hvordan man oppretter kontakt.

Krav til forkunnskaper: Brukt 360 litt

Varighet: 60-90 min.

360 lederfunksjonalitet

I dette kurset lærer du å fordele innkommende dokumenter og godkjenne utgående dokumenter. Dette er to av de viktigste oppgavene ledere har i 360. Vi ser også på restanseoppfølging, samt stedfortrederfunksjonen. Kurset er tilpasset ledere eller andre som skal ivareta disse funksjonene.

Krav til forkunnskaper: Brukt 360 litt

Varighet: 60-90 min.

Videoer som veiledningsmateriell

Vi kan tilby videolæring der vi tar for oss enkeltoperasjoner i saks-/arkivsystemet, f.eks. hvordan opprette en ny sak, besvare en innsynsbegjæring, eller arkivere en e-post.

Kontakt for mer informasjon.

Digitaliseringsdirektoratets og DFØs læringsplattform

Kurs og opplæring i relevant lovverk mm kan du finne på Felles digital læringsplattform i staten. Her finnes bl.a. e-læring i forvaltningsloven og offentleglova.