Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Anskaffelser

Dynamisk innkjøpsordning for helseforvaltningen

Vi etablerer dynamiske innkjøpsordninger for innkjøp av IT-konsulenter innenfor ulike fagområder. Dette åpner for at alle leverandører kan bli kvalifisert til ordningen.

Om dynamisk innkjøpsordning

En dynamisk innkjøpsordning brukes ved kjøp av standardytelser og –tjenester som er tilgjengelig i markedet, og som ikke må tilpasses for å dekke behovet. Dette kan være både varer og tjenester. Alle som er kvalifisert til innkjøpsordningen vil kunne levere tilbud på konsulenter.

Norsk Helsenett SF har besluttet å benytte dynamisk innkjøpsordning (DPS) for kjøp av konsulenttjenester for helseforvaltningen (Bioteknologirådet, Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet, Helfo, Helsedirektoratet, Helseklage, Norsk pasientskadeerstatning, Pasient- og brukerombudet, Helsetilsynet, Statens legemiddelverk og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet)

Detaljer om DPS fremgår av anskaffelsesforskriftens kap. 26, §26-4, og er mer detaljert beskrevet på DIFIs nettsider, https://www.anskaffelser.no/gjore-anskaffelser/anskaffelsesfaglige-temaer/dynamisk-innkjopsordning.

Hvorfor DPS i helseforvaltningen

Norsk helsenett har gjennom sitt tjenestesenter sentralisert anskaffelser for hele helseforvaltningen. Virksomhetene i helseforvaltningen har i dag forskjellige typer rammeavtaler og får ikke dekket ønskede behov hverken kompetansemessig eller geografisk gjennom eksisterende avtaler. Tilgang til konsulentbistand er viktig for å understøtte virksomhetenes samfunnsoppdrag.

Hva vil oppnås med DPS

  • Enkelt å etablere, både for kunder og leverandører. Kun kvalifikasjon av leverandører
  • Nye leverandører, også små og nyetablerte, kan tas opp så lenge ordningen varer
  • Kontinuerlig og bred konkurranse så lenge ordningen varer
  • Tilgang til spisskompetanse geografisk og innenfor hver dynamiske ordning
  • Prisen fastsettes for hvert avrop og vil følge utviklingen i markedet

Alle dynamiske ordninger som er gjeldende er tilgjengelig på: https://tendsign.no/public/list_public_publications.aspx?FromPublic=true&OrganizationID=500132442.

Slik kvalifiserer leverandøren seg

Invitasjon til kvalifikasjon og alle påfølgende konkurranser publiseres på Doffin og TED, samtidig som all kommunikasjon foregår via Visma Tendsign. Vi anbefaler derfor å opprette en bruker på Visma Tendsign, https://www.visma.no/commerce/levere-anbud/, og deretter følge med på Doffin og TED for kommende konkurranser.