Hopp til hovedinnhold
NHN

Vi ber om at behov meldes inn via e-post slik at vi kan få registrert en sak og sikre at innmeldingen følges opp på en strukturert måte. Kunder av Norsk helsenett har ansvar for at behov meldes inn tidligst mulig og med rimelig frist for gjennomføring. Behov skal i størst mulig grad meldes inn i forbindelse med årsplaner som utarbeides tilknyttet virksomhetenes årlige budsjettprosesser.

For at Norsk helsenett skal kunne foreta en hensiktsmessig planlegging, og gjennomføre anskaffelser innenfor ønsket tidsramme, bør behov som hovedregel meldes inn minimum fire måneder før ønsket kontraktsigneringstidspunkt.

Behov meldes inn på