Hopp til hovedinnhold
NHN

Samhandlingstjenesten muliggjør felles lagring og fildeling.

En rekke standard verktøy for samhandling, herunder e-post, Skype for Business og videokonferanse er dekket av tjenestene digital arbeidsplass og lokasjonstjeneste. Applikasjonene Sharepoint, Confluence, Jira og TFS er dekket av tjenesten fagapplikasjoner.

Felles lagring

Med felles lagring får ansatte tilgang til et felles filområde for lagring og deling av data i virksomheten. Filområdet tilgjengeliggjøres med rettigheter og tilgangsstyring i tråd med virksomhetens retningslinjer. Vi sørger for sikkerhetskopiering i henhold til Norsk helsenett sine rutiner.

Vi gjør oppmerksom på at felles lagring ikke omfatter lagring i fagsystemer. Dette dekkes for hver enkelt fagapplikasjon.