Hopp til hovedinnhold
NHN

Konsulenttjenester omfatter bistand til initiativer, prosjekter eller situasjoner, der dere trenger kompetanse som vi i Norsk helsenett kan levere.

Når dere bestiller konsulenttjenester, vil vi avtale kompetansekrav, oppgaver og timeforbruk med dere før arbeidet gjennomføres. Deltjenesten gjelder for avtalt tidsrom. Alle oppdrag vil ha en start og en slutt.

Deltjenester

Prosjektstøtte

Norsk helsenett kan levere prosjektleder eller tekniske ressurser til kundens prosjekter ved forespørsel.

Prosjektleder kan bistå med oppgaver som planlegging og organisering av prosjektet, styring av ressurser, håndtering av kostnader og rapportering på fremdrift. Prosjekter kan være knyttet til infrastruktur, tjenesteutvikling, flytting av lokasjon eller teknisk drift.

Vi kan i tillegg levere tekniske ressurser til å bistå ved arbeid på infrastruktur og/eller drift under gjennomførelse av prosjekter.

IKT fagstøtte

Norsk helsenett kan bistå kunden med IKT fagstøtte i form av rådgivning vedrørende infrastruktur, applikasjons- og teknisk drift når det kommer til valg av tekniske løsninger. Eksempelvis ved behov for bistand for å velge et nytt system for å dekke et funksjonelt behov.

Kunden kan bestille denne deltjenesten for rådgivning i fasen før et prosjekt er etablert. Dere kan for eksempel få innspill om hvordan datavarehus bør bygges opp, hvilke systemer som vil passe inn i øvrig arkitektur, hvorvidt det finnes alternative løsninger som er bedre egnet til å dekke behovet og så videre. Dette dekker også kompetanse innen skyleveranser, mikrotjenester og integrasjonstilpasninger.

On-site støtte

On-site støtte leveres som en deltjeneste der kunden har særskilt behov for teknisk støtte on-site utover hva som dekkes av tjenesten "brukerstøtte helseforvaltningen". Dette kan for eksempel være aktuelt ved behov for oppkobling av utstyr, støtte under et møte eller konferanse, eller tilstedeværelse hos bruker.