Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Sentral forskrivningsmodul

Om Sentral forskrivningsmodul

Gjennom integrering med pasientjournalsystemer, skal SFM bidra til å øke kvaliteten i legemiddelinformasjonen.

Helsepersonell som bruker SFM får et enhetlig brukergrensesnitt, uavhengig av hvilket journalsystem de bruker.

SFM utvikles, forvaltes og driftes av Norsk helsenett på oppdrag fra Direktoratet for e-helse gjennom program pasientens legemiddelliste. Programmet vil etablere én felles digital oversikt over pasientens legemidler.

Les mer om program pasientens legemiddelliste her

Leverandører av journalsystemer som tar i bruk SFM, får støtte for e-resept og annen legemiddelfunksjonalitet uten å måtte utvikle dette selv.

Løsning

SFM skal være en løsning som vil gi fremtidige brukere en integrert og brukervennlig legemiddelmodul som forvaltes og driftes sentralt av NHN. Løsningen skal være fleksibel og designet for at endringer skal kunne gjøres enkelt i framtiden. Leverandører som ønsker å tilby e-resept gjennom sitt EPJ kan bruke SFM eller utvikle tilsvarende funksjonalitet selv. De leverandørene som bruker SFM, må inngå en avtale som dekker valgt integrasjon. SFM kan tas i bruk på to ulike måter:

Alternativ 1:

Som en integrert del av EPJ der SFMs brukergrensesnitt (SFM med GUI) integreres i brukerens legemiddelmodul i EPJ. Alternativet vil i hovedsak benyttes i primærhelsetjenesten.

Alternativ 2:

EPJ ivaretar egen rekvireringsfunksjonalitet i egenutviklet legemiddelmodul og benytter SFM Basis API for å kommunisere med sentrale registre som Reseptformidleren (RF) og Kjernejournal (KJ). Sentral forvaltning av SFM vil sikre at endringsbehov på tvers av sektor, juridiske endringer og endringer knyttet til strategiske mål, effektivt kan effektueres for de som bruker SFM med GUI. For øvrige virksomheter og leverandører vil man følge dagens endringsprosess for E-resept, for å effektuere endringer.

SFM vil gi gevinst innenfor følgende områder:

 • Økt utbredelse av e-resept
 • Økt kvalitet i e-reseptkjeden
 • Økt brukervennlighet for aktører i samhandlingskjeden
 • Effektiv endringstakt for ny funksjonalitet
 • Kostnadseffektiv forvaltning
 • Effektivt bytte av leverandør av journalsystem
 • Pasientsikkerhet og personvern ivaretatt
 • Støtte innovasjon

Les mer om SFM løsningen her

Status og plan for videre utvikling

 • Første versjon av SFM startet utprøving i oktober 2021. Den kan brukes av fastleger og andre som jobber på fastlegekontor. Det er et mål å lære av erfaringene til de første brukerne, slik at løsningen kan tilpasses og forbedres mens den gradvis tas i bruk av flere fastlegekontorer. Foreløpig har ett journalsystem integrert med SFM, men fra våren 2022 vil flere journalsystemer få på plass integrasjonen. Dermed vil stadig flere legekontor kunne ta i bruk løsningen.
 • Andre versjon av SFM blir tilgjengelig fra første kvartal i 2022, og vil inneholde funksjonalitet for elektronisk multidose og pasientens legemiddelliste.


Det planlegges tre årlige hovedleveranser fra SFM i tiden som kommer.

  Leveranser og milepæler

  SFM utprøving tidsplan.png

  Historikk og overordnet tidsplan

  • 2017-2018:Konsept- og planleggingsfase
  • 2018 - 2023: Gjennomføringsfase
  • 2018: PoC ble ferdigstilt
  • 2019: De første leverandørene startet integrasjon med Sentral forskrivningsmodul (SFM)
  • 2021: Utprøving på første fastlegekontor
  • 2022: Utprøving planlagt i sykehjem og hjemmetjeneste