Hopp til hovedinnhold
NHN

Persontjenesten blir helsetjenestens sannhetskilde for folkeregisterinformasjon, og vil gi helsetjenesten rask tilgang til oppdaterte personopplysninger.

Persontjenesten skal erstatte dagens Personregister (PREG), hvor hovedinformasjonskilden vil være det moderniserte Folkeregisteret fra Skatteetaten. Persontjenesten vil tilby tjenester for å hente ut nye og endrede opplysninger fra Folkeregisteret rett etter at de er registrert (nær sanntid), og møte sektorens høye krav til tilgjengelighet til folkeregisterinformasjon.

Persontjenesten legger til rette for å ta i bruk ny personidentifikator (PID) ved at bl.a. fødselsdato og kjønn er skilt ut i egne felter. På sikt vil Norsk helsenett vurdere integrasjoner mot flere kilder til personopplysninger som vil være relevante for virksomhetene i sektoren.

Alle som skal benytte data fra Persontjenesten må sikre at det gjøres tilpasninger i egne systemer, arbeidsprosesser eller begge deler for å ta den i bruk.