Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Personregisteret

PREG - Endringer i testdata hos Norsk helsenett

Dagens Personregister (PREG) er planlagt avviklet 31.12.2025 i både test og produksjon og Persontjenesten skal isteden benyttes for å innhente personopplysninger fra Folkeregisteret (FREG).

PREG skal erstattes av Persontjenesten i Grunndatas testmiljø og dette medfører endringer i NHN sine testdata. Alle Grunndatas registre som benytter personopplysninger, vil berøres. F. eks Fastlegeregisteret (FLR), Helsepersonellregisteret (HPR), Legestillingsregisteret (LSR). Alle som benytter Grunndatas- og NHNs testmiljøer vil bli berørt.

Dette innebærer at:

 1. Dagens PREG testdata ikke vil kunne benyttes/eksistere videre
 2. Persontjenestens syntetiske testdata fra Test-Norge + nye reserverte (statiske) testdata fra NHN skal benyttes

PREG testmiljø - sletting av testpersoner med reelle fødselsnummer

Det er i dag testpersoner med reelle fødselsnummer i vårt testmiljø i PREG, dette er ikke i henhold til GDPR og vi vil nå igangsette jevnlig sletting av eventuelle reelle personnummer. Første sletting vil bli gjennomført 1. juni 2022 og deretter vil slettejobben kjøres jevnlig (én gang per uke).

Dette betyr:

 • Testpersoner med reelle fødselsnummer vil slettes fra PREG test, dersom disse testpersonene benyttes må dere finne nye testpersoner.
  • Eventuelle testpersoner med reelle fødselsnummer kombinert med HPR-nummer vil bli slettet
  • Eventuelle testpersoner med reelle fødselsnummer kombinert med FLR-id vil bli slettet

Statiske testpersoner blir ikke slettet. Med statiske testpersoner mener vi testpersoner som er meldt inn i TestAbel som statisk (ved avhuking). Dersom dere ikke benytter statiske testpersoner, se bort fra dette.

Testpersoner fra testaktørdokumentet blir ikke berørt av denne slettingen (eks. Line Danser).

Tilrettelegging for bruk av syntetiske og reserverte testdata

Persontjenesten benytter syntetiske testdata fra Skatteetaten sitt testfolkeregister. Testfolkeregisteret (kalt Test-Norge) er kopiert inn i Persontjenesten og består av ca. én million testpersoner. Test-Norge er laget basert på et representativt utvalg av Norges befolkning, og består av konstruerte data som ikke har rot i virkeligheten. Testpersonene navngis ikke med ekte navn, men med navn som er satt sammen av adjektiv og substantiv, for eksempel«Vakker Blomst». Testpersonene bor på ekte gateadresser, med reelle postnummer og kommunenummer. Testdataene vil være levende og endre seg, dvs. at det genereres endringer i persondata som gjenspeiler virkeligheten. Eksempler er adresseendringer, giftemål, skilsmisse, død og fødsel. Skatteetaten vil daglig generere slike endringer i testbefolkningen, som oppdateres fortløpende i Persontjenesten.

Syntetiske personidentifikatorer (PID):

 • Med syntetiske personidentifikatorer (PID) sikres det at personidentifikatorer i testmiljøet ikke vil kunne eksistere i produksjon.
 • For å vise at det er en syntetisk personidentifikator plusses det på +80 på måned for både fødsels- og d-nummer, og det beregnes deretter individsifre. Kontrollberegningen (modulus11) beholdes uendret slik den foreligger nå (MOD11 – Wikipedia)
 • Eksempler:
  • 018121-35465 (=01.01.21)
  • 018621-35465 (=01.06.21)

Reserverte testdata:

Det er behov for at noen testpersoner beholdes statiske, dvs. ikke lever og mottar endringer fra Skatt. Vi i Norsk helsenett (NHN) har valgt å kalle dette for reserverte testdata. Det skal bli mulig å opprette reserverte testdata for konsumenter som har behov for dette, via ny NHN Selvbetjeningsløsning (er under arbeid).

De reserverte testpersonene må skilles fra Test-Norge sine PID'er og det vil plusses på +65 på måned for både fødsels- og d-nummer (istedenfor +80). Kontrollberegning (modulus11) vil benyttes, og vil fungere både med +80 og +65.

 • Eksempler:
  • 016621-35465 (=01.01.21)
  • 017121-35465 (=01.06.21)

Hva må brukere av Grunndata/PREG gjøre?

Norsk helsenett tilrettelegger nå for å koble sammen Grunndata med den nye Persontjenesten. Så snart arbeidet er ferdigstilt, vil vi sende ut et nytt varsel. I mellomtiden må konsumenter tilrettelegge sine systemer for at:

 • det er mulig å motta fnr og dnr med +80 på måned (januar = 81, februar = 82, osv)
 • det er mulig å motta fnr og dnr med +65 på måned for de reserverte testdataene
 • fødselsdato ikke avledes av personnummeret, men hentes fra eget felt (i tråd med endringene i FREG)
 • kjønn ikke avledes av personnummeret, men hentes fra eget felt (i tråd med endringene i FREG)

Vi ønsker at dere fyller ut tilbakemeldingsskjema angående tilrettelegging av deres systemer. Bruk lenke eller QR kode.

QR-kode Grunndata tilbakemeldingsskjema.png


Har du spørsmål til dette kontakt vårt kunde- og driftssenter. Epost


Fant du det du lette etter?