Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Personregisteret

Leveranseoversikt for Personregisteret

Oversikt over innhold i leveranser for Personregisteret.

Leveranse Produksjon
Leveranse P21-3 Onsdag 17. november 2021
Leveranse P21-2 Tirsdag 2. november 2021
Leveranse P21-1 Tirsdag 7. oktober 2021
Leveranse P22-1 Onsdag 30. mars 2022
Leveranse P22-2 Onsdag 2. november 2022
Leveranse P23-1 Søndag 26. mars 2023

Leveranse P23-1 (26. mars 2023)

Den nye versjonen inneholder nytt brukergrensesnitt for innlogging, generelle interne feilrettinger og forbedringer. Det er gjort tilpasning i adresseinformasjon ved adressegradering. Se info under.

Referanse Endring/retting Beskrivelse
51827 Oppdatering av informasjon ved gradert adresse.

For personer med «Klientadresse» (4) og «Sperret adresse, fortrolig» (7) er adresseinformasjon endret fra «Sperret adresse» til følgende:

Kode 4: Sperret adr. klientadr.
Kode 7: Sperret adr. fortrolig

Leveranse P22-2 (2. november 2022)

Leveransen inneholder generelle interne feilrettinger og forbedringer.
Det er ingen kontraktsendringer som følge av leveransen.

Leveranse P22-1 (30. mars 2022)

Referanse Endring/retting Beskrivelse
13286 Rettet feil på getAdresses Metoden getAdresses hentet ikke siste gyldige adresse. Er nå rettet.
33473 Rettet feil på getPerson Metoden getPerson ga feil i noen tilfeller. Er nå rettet.
33817 Feil på personsøk Feil ved søk på person med visse kombinasjoner av navn og fødselsdato rettet.

Leveranse P21-3 (17. november 2021)

Referanse Endring/retting Beskrivelse
27942 Støtte for utvidelse av D-nummerseriene i Folkeregisteret Skatteetaten foretar en utvidelse av D-nummerseriene. Se mer informasjon hos Skatteetaten: https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/sporsmal-og-svar, pkt “Utvidelse av D-nummerserien”.
Vi har foretatt noen endringer i PREG for å støtte Folkeregisterets utvidelse. Endringen sikrer at korrekt fødselsår blir utledet for D-nummerpersoner plassert i de nye seriene.
Folkeregisteret vil kunne gjøre tildeling av D-numre i nye nummerserier fra 17. november. Slike tildelinger vil speiles i PREG via vanlige oppdateringskanaler fra 18. november.
17356 Navnestøtte for utgåtte kommunenummer tas vekk Opprydding etter kommunenummerendring 2019/2020: Historiske adresseoppføringen med utgått kommune-nummer vil ikke vise tilhørende (utgåtte) kommunenavn lenger.

Leveranse P21-2 (2. november 2021)

Referanse Endring/retting Beskrivelse
25419 Felt for fødselsdato i PREG blir oppdatert med data fra eget felt i Freg Inntil nå har felt for fødselsdato i PREG blitt direkte utledet av fødselsdatodelen av fødselsnummer/D-nummer. Dette endres nå til at felt for fødselsdato i PREG vil inneholde fødselsdato slik den er registrert i Folkeregisteret (Freg). For personer som er registrert i Freg med fødselsdato som avviker fra den direkte utledningen fra fødselsnummer/D-nummer, vil det dermed bli endring i feltet for fødselsdato i PREG.

Vi gjør denne endringen for at offentlig registrert fødselsdato skal være synlig i helsetjenestene. Konsumentene bør påse at de ikke har logikk i sine systemer som krever sammenfall mellom fødselsdato og fødselsdatodel av fødselsnummer/D-nummer.

Det er tidligere blitt gjennomført denne type endring på personer med utenlandsk statsborgerskap (#650050, 24.06.2021). Endringen som gjennomføres nå vil gjelde alle personer – også de med norsk statsborgerskap.

Personer som får endret verdi i feltet for fødselsdato i PREG vil bli merket med endringsdato. Det vil si at endringene i fødselsdato vil komme med i WCF-kall mot metodene GetChanges / GetIdentityChanges. (Tilsvarende REST-grensesnitt inneholder ikke fødselsdato). Endringene blir også lagt ut på servicebus topic for de som abonnerer på dette.

Leveranse P21-1 (7. oktober 2021)

Referanse Endring/retting Beskrivelse
667034 Endre kilde for PREG oppdateringsfil Kilde for den daglige oppdateringsfilen fra TietoEvry endres. Til nå har kilde for filen vært transaksjonsfil levert fra Skatt/Freg. Nå er kilden endret til direkteoppslag i Freg API. TietoEvry har gjort en del mappinger for å kunne levere data på samme format som tidligere i oppdateringsfilen til PREG. Nedenfor er det beskrevet endringer i behandlingsregler i gammel og ny oppdateringsfil som kan føre til noen mindre endring i personinformasjon.
Felter med endring i behandlingsregler
Felt i PREG REST/WCF output Forklaring på mulige ulikheter i gammel og ny oppdateringsfil
Adresser – mapping av felter I Freg finnes det tre informasjons-elementer som kan brukes til å fylle ut adressefeltene (oppholdsadresse, postadresse og postadresse i utlandet). DSF hadde færre tilgjengelige felter for lagring av adresseinformasjon. For å tilpasse til oppdateringsfilen og PREG kan det derfor være noe endring i hvordan adresseinfo er plassert i tilgjengelige felter.
Adresser - forkortelser Adressefeltene i oppdateringsfila har maks 30 tegn. Freg har lengre felt. Det kan være noe endring i forkortingsregler.
Ektefelle fødselsnummer (spouseNIN) Fødselsnummer for ektefelle til skilt person var registrert i DSF. Det er det ikke i Freg. Som følge av det vil ikke PREG lenger bli oppdatert med slik informasjon.
Statsborgerskap Det er nytt for Freg at flere statsborgerskap kan være registrert. PREG kan bare vise ett statsborgerskap. For personer med flere ikke-norske statsborgerskap kan det aktuelle statsborgerskapet som vises i PREG bli endret. Dette pga. hvordan data mappes. Hvis en person har norsk statsborgerskap og samtidig et eller flere utenlandske statsborgerskap, så er det ikke forventet avvik. Da vises det norske statsborgerskapet.
 • Tidligere id (oldNIN)
 • Mellomnavn (middleName)
 • Statusdato (dateStatus)
 • Bolignr (apartementNumber)
 • Postadresse land (country)
 • Kommunenr (st)
 • Landkode ved inn/utvandring (statusCountryCode)
 • Flyttedato (dateAdrFrom)
 • Postnr (postalCode)
 • Foreldreansvar (Custody)
 • Foreldreans-dato (dateCustody)
 • DUF-nr (dufNo)
Muligheter for endring i datafelter på grunn av endrede mappingregler mellom gammel og ny oppdateringfil. I tillegg har Freg mer komplette data enn DFS hadde, det vil si at flere personer kan ha data i disse feltene. Det kan også gjelde andre felter.
Oppdateringsmelding tilsynelatende uten endringer på person Kan skyldes at Freg har oppdatering på andre felter enn de som leveres i oppdateringsfilen til PREG. Freg sender likevel en oppdatering.
Fant du det du lette etter?