Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Pasientens prøvesvar

Personvern og informasjonssikkerhet

Norsk helsenett utvikler, forvalter og drifter flere nasjonale e-helseløsninger der informasjonssikkerhet og personvern er kritiske kvalitetsparametere med høy prioritet.

personvern.png

All informasjon som blir lagret og behandlet i pasientens prøvesvar, vil forvaltes i henhold til lovpålagte krav og befolkningens rett til vern av privatlivet. Norsk helsenett vil etterleve lovpålagte krav om å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser.

Se her for ytterligere informasjon om Norsk helsenett sitt sikkerhetsarbeid


Fant du det du lette etter?