Hopp til hovedinnhold
NHN

Meldingstjener skal bidra til at elektroniske meldinger kommer frem til riktig mottaker til riktig tid.

Dette er en tjeneste som omfatter overvåking, forvaltning, drift og vedlikehold av kundens elektroniske samhandling med andre kommunikasjonsparter i helsesektoren. Tjenesten bygger på Krav til elektronisk meldingsutveksling definert i "Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren".

Om tjenesten

Tjenesten Meldingstjener skal bidra til at du som sender og/eller mottar elektronisk pasientinformasjon, skal kunne stole på at informasjon kommer frem til riktig mottaker til riktig tid, uten å måtte bruke tid på feilsøking og oppfølging av eventuelle avvik med dine kommunikasjonsparter.

Tjenesten kan overvåkes 24/7 og er skalerbar for å kunne handtere større datamengder i perioder.

Henvendelser fra deres kommunikasjonsparter og leverandører av journalsystemer som omhandler avvik relatert til elektronisk meldingsutveksling, overføres til Norsk helsenetts kundesenter.

Forutsetninger

For å kunne ta tjenesten i bruk, må din virksomhet primært være en del av Helseforvaltningen, men det er ikke noe endelig krav. Virksomheten må være i Helsenettet og utveksle elektroniske medisinske meldinger med andre aktører i helsesektoren.

En MSH er virksomhetens valgte meldingsformidler, som sikrer korrekt bruk av tekniske rammeverk, krypteringsinformasjon og sertifikathåndtering, for sending og mottak av elektroniske meldinger.

NHN vil overta virksomhetens eventuelle driftsavtale med eksisterende 3. partsleverandør av MSH, eventuelt bistå med anskaffelse av en ny MSH som er godkjent for utveksling av elektroniske meldinger i Meldingsvalidator- test og godkjenning.

Det skal opprettes en egen databehandleravtale mellom NHN og virksomhetens 3. partsleverandør.

Målgruppe

Målgruppen er virksomheter i helsesektoren som ikke ønsker å bruke tid på avvikshåndtering, men heller fokusere på sine kjerneaktiviteter.

Primært er tjenesten etablert for virksomheter i Helseforvaltningen, men dette er ikke et krav.

Teknisk bistand fra dine kunder og samarbeidspartnere

Alle henvendelser fra dine kunder/helseaktører som har spørsmål relatert til bruk av kodeverdier, vaksinasjoner eller andre registre, skal fortsatt henvende seg til deres virksomhet som før.

Teknisk informasjon relatert til implementering, godkjenning og adressering av meldinger til SYSVAK , finnes på FHI sine hjemmeside.Teknisk informasjon for SYSVAK

EPJ-leverandører eller andre IKT-ansvarlige i kommuner som ønsker bistand relatert til test av meldingsavvik i produksjon, oppsett av partnere etc. i test- eller stagingmiljøet, oppsett av partnere i Test- eller QA-miljø, kontakter vårt kundesenter på e-post . For å sikre en god og effektiv saksbehandling, er det viktig at dere gjennomgår følgende FØR dere sender inn en sak til kundesenteret:

NHN kundesenter

Emnefelt i e-post: "Meldingstjener FHI" + kort problembeskrivelse

  1. Beskriv problemet konkret. og hvilken meldingsstandard sendes inn.
  2. Har dere mottatt transportkvittering (ACK) og/eller Responsmelding/ (AppRec) positiv eller negativ? Hva er eventuell feiltekst?
  3. Hva mener dere er forventet løsning? Hva mangler?
  4. Hvilket miljø ønskes det bistand på (prod-/stage-/testmiljø)?
  5. Hvis testmiljø – tester dere over internett eller i Helsenettet?
  6. Validerer XML korrekt på https://samsvar.nhn.no/validering/xml - og spesielt på adressering fra dere og til tjeneste hos FHI ? Eventuelt hva er avviket ?
  7. Hvilken kommunikasjonspart sender dere FRA (HER-ID nivå 2 og navn), hentet fra selve fagmeldingen/request-meldingen dere har sendt
  8. Hvilken kommunikasjonspart sender dere TIL (HER-ID nivå 2 og navn), hentet fra selve fagmeldingen/request-meldingen dere har sendt
  9. Hva er avsenders og mottakers EDI-adresse – og er det den samme som er oppført i Adresseregister eller test-adresseregister?