Hopp til hovedinnhold
NHN

Journallab er en testlab bestående av de mest sentrale systemene for elektronisk pasientjournal (EPJ) som benyttes i helsesektoren i Norge. Formålet er å teste kommunikasjon på tvers av systemer i elektronisk meldingsutveksling, både mellom EPJ-systemene og mot andre nasjonale tjenester.

Ta kontakt med dersom du har spørsmål knyttet til denne tjenesten.