Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Hurtigtestportalen

Bestilling for private og statlige virksomheter

Informasjon til private og statlige virksomheter om registrering av prøvesvar fra Covid-19 hurtigtester.

Norsk helsenett, Helsedirektoratet, FHI, Helse Sør-Øst og Sykehuspartner har etablert en nettbasert tjeneste for registrering av prøvesvar fra Covid-19 hurtigtester. Tjenesten sikrer at meldeplikten til MSIS ivaretas, og gir pasienten hurtig melding om prøvesvar via Helsenorge.no. Positive prøvesvar vil også kunne rapporteres til pasientens fastlege.

Bestill tjenesten

Det er en forutsetning at virksomheten er medlem av Norsk helsenett. Ønsker du medlemskap i Helsenettet?

For å ta i bruk tjenesten må virksomheten bestille tjenesten. Følgende må gjøres i forkant av bestilling:

  1. Utpek administrator: Virksomheten må utpeke en administrator for tjenesten. Administrator vil ha ansvar for å legge inn- og administrere brukere (personell) som skal ha tilgang til å registrere prøvesvar.
  2. Virksomhetstype i AR: For virksomheter som er oppført med virksomhetstype "Fastlege og annen privat virksomhet som yter helsetjenester" i Adresseregister, forutsettes det at prøveresultatene legges inn direkte i eget EPJ. Det vil si at det er ikke mulig å sende svarmelding til seg selv. Andre virksomhetstyper (registrert som f.eks. "Helseforetak/private sykehus/kommuner" i Adresseregister) kan benytte kommunikasjonsparter/ tjenester/avdelinger som teststasjoner – samt sende svarmelding tilbake til seg selv.
  3. Kontroller kommunikasjonspart: Det må sjekkes at Sykehuspartner er lagt inn som kommunikasjonspart i eget EPJ-system og meldingstjener, med HER-ID 155260 og alle tilhørende kommunikasjonsparter.
  • Oppgi opplysninger om administrator og teststasjon(er) i bestillingsskjema. Det er et krav om at administratorer er autorisert helsepersonell og registrert i Helsepersonellregisteret.
  • I skjemaet må du også bekreftes at Sykehuspartner er lagt inn som kommunikasjonspart.
  • Du må oppgi HPR-nummer i bestillingsskjema.

Bestillingsskjema

Klikk her for å gå til bestillingsskjema

  • Det må påregnes inntil 24 timers behandlingstid for bestilling. Ved stor pågang kan behandlingstiden øke.
  • Hvis virksomheten skal bytte administrator må dere kontakte Norsk helsenett.
  • Har virksomheten tilgang, men ønsker flere administratorer eller å legge til underenheter? Da er det bare å sende en epost til . Du trenger ikke å sende inn et nytt bestillingsskjema.

Hvis virksomheten, eller en testavdeling med egen administrator skal bytte administrator, må dere kontakte Norsk helsenett.

Informasjonsflyt

Når et prøvesvar er registrert i tjenesten, vil informasjonen bli sendt videre via meldingstjenesten i Helsenettet til MSIS. For virksomheter som ikke er "fastleger", kan prøvesvaret sendes tilbake til egen kommunikasjonspart. Dersom administrator har valgt at kopi skal sendes til pasientens fastlege, vil et eventuelt positivt prøvesvar sendes til pasientens fastlege. Helsepersonell kan slå opp og få tilgang til prøvesvar i kjernejournal.

Brukerveiledning