Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Hurtigtestportalen

Bestilling for kommuner

Informasjon til kommuner og kommunale legekontor om registrering av prøvesvar fra Covid-19 hurtigtester.

Norsk helsenett, Helsedirektoratet, FHI, Helse Sør-Øst og Sykehuspartner har etablert en nettbasert tjeneste for registrering av prøvesvar fra Covid-19 hurtigtester. Tjenesten sikrer at meldeplikten til MSIS ivaretas, og gir pasienten hurtig melding om prøvesvar via Helsenorge.no. Prøvesvaret vil også rapporteres tilbake til kommunens EPJ-system.

Bestill tjenesten

For å ta i bruk tjenesten må kommunen bestille tjenesten. Følgende må gjøres i forkant av bestilling:

  1. Utpek administrator:Kommunen (ved kommunelege) må utpeke en administrator for tjenesten i kommunen. Administrator vil ha ansvar for å legge inn og administrere brukere (personell) som skal ha tilgang til å registrere prøvesvar.
  2. Oppgi teststasjon(er):Dersom et (eller flere) legekontor i kommunen skal benyttes som teststasjon må dette angis særskilt i bestillingsskjema. Det må også angis en administrator for hvert legekontor som vil ha ansvar for å legge inn og administrere brukere (personell) tilknyttet legekontoret som skal ha tilgang til å registrere prøvesvar.
  3. Kontroller kommunikasjonspart:Det må sjekkes at Sykehuspartner er lagt inn som kommunikasjonspart i kommunikasjonsoppsettet til kommunens EPJ-system.

Opplysninger om administrator og teststasjon(er) skal oppgis i bestillingsskjema. I skjemaet må det også bekreftes at Sykehuspartner er lagt inn som kommunikasjonspart.

Det er et krav om at administratorer er autorisert helsepersonell og registrert i Helsepersonellregisteret. HPR-nummer må oppgis i bestillingsskjema.

Bestillingsskjema

Klikk her for å gå til bestillingsskjema

  • Det må påregnes inntil 24 timers behandlingstid for bestilling. Ved stor pågang kan behandlingstiden øke.
  • Hvis en kommune eller legekontor skal bytte administrator, må dere kontakte Norsk helsenett.
  • Har kommunen tilgang, men ønsker flere legekontor eller administratorer? Da er det bare å sende en epost til .Du trenger ikke å sende inn et nytt bestillingsskjema.

Informasjonsflyt

Når et prøvesvar er registrert i tjenesten vil informasjonen bli sendt videre via meldingstjenesten i Helsenettet til MSIS. I tillegg vil prøvesvaret bli sendt til kommunens EPJ. Helsepersonell kan slå opp og få tilgang til prøvesvar i kjernejournal.

Personer som skal bruke tjenesten og registrere prøvesvar, vil også være koblet mot underenhet i kommunen. En slik underenhet utgjør en kommunikasjonspart i den elektroniske meldingsutvekslingen representert ved en HER-ID, og vil være mottaker av prøvesvar som blir sendt til kommunens EPJ.

Brukerveiledning