Hopp til hovedinnhold
NHN

Oversikt over medlemmer i produktstyret for Helsenorge.

Erik Hansen (leder) Helse Vest IKT
Bodil Rabben Norsk helsenett SF
Bjørn Nilsen Helse Nord RHF
Per Olav Skjesol Helse Midt-Norge, Hemit
Finn Olav Mjærum Helse Vest RHF
Ole Johan Kvan Helse Sør-Øst RHF
Rita Kilvær Pasientreiser HF
Kjartan Olafsson fastlege, Legeforeningen
Henrik Maurstad Jonasson Helsedirektoratet
Roger Schäffer Folkehelseinstituttet
Elin Høyvik Kindingstad Direktoratet for e-helse
Morten Svarverud KS
Kristin Brekke Bergen kommune
Kirsti Pedersen Oslo kommune
Trond Morten Trondsen Studentsamskipnadene
Nikolai Raabye Haugen Unge funksjonshemmede

Observatører

Keneth Hermanstad Norsk helsenett SF
Inger Anette Finrud Direktoratet for e-helse