Hopp til hovedinnhold
NHN

Oversikt over medlemmer i produktstyret for Helsenorge.

Erik Hansen (leder) Helse Vest IKT
Bodil Rabben Norsk helsenett SF
Henrik Maurstad Jonasson Helsedirektoratet
Bjørn Nilsen Helse Nord RHF
Finn Olav Mjærum Helse Vest RHF
Roger Schäffer Folkehelseinstituttet
Kirsti Pedersen Oslo kommune
Kjartan Olafsson fastlege, Legeforeningen
Kristin Brekke Bergen kommune
Morten Svarverud KS
Nikolai Raabye Haugen Unge funksjonshemmede
Per Olav Skjesol Helse Midt-Norge, Hemit
Nis Johannsen Helse Sør-Øst RHF
Elin Høyvik Kindingstad Direktoratet for e-helse
Trond Morten Trondsen Studentsamskipnadene

Observatører

Keneth Hermanstad Norsk helsenett SF
Inger Anette Finrud Direktoratet for e-helse