Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Ressurstimebok

Bestilling av koronavaksine på Helsenorge

Kommuner som har aktivert ressurstimebok kan sette opp bestilling av koronavaksine på Helsenorge. På denne siden kan du aktivere og endre timebestillingen.

Kan journalsystemet i kommunen motta innbyggers svar?

Innbyggere blir bedt om å fylle ut et skjema før de bestiller time til koronavaksinasjon på Helsenorge. Kontakt deres journalleverandør for å finne ut om dere kan motta svarene fra disse skjemaene.

Kan ikke journalsystemet i kommunen motta innbyggers svar?

Vi har laget et eget skjema som egner seg for kommuner som ikke kan motta innbyggers svar. Skjemaet tydeliggjør at svarene til innbygger ikke sendes inn, og at innbygger selv må huske å si ifra om relevante helseopplysninger når de møter til vaksinasjon.


Her er alternativene (Aktivere eller endre)

Koronavaksine 1: Egenerklæring (Standard)

(Skjemaet sender innbyggers svar til journalsystem som kan motta.)

Stiller spørsmål om innbyggers helse for å avklare om de kan ta vaksinen. Skjemaet presiserer at innbygger selv må kontakte lege for å avklare helseopplysninger i forbindelse med vaksine.


Koronavaksine 2: Egenerklæring uten innsending

(For journalsystem som ikke kan motta innbyggers svar.)

Stiller spørsmål om innbyggers helse for å avklare om de kan ta vaksinen. Skjemaet presiserer at innbygger selv må kontakte lege for å avklare helseopplysninger i forbindelse med vaksine, og huske å si ifra om relevante helseopplysninger når de møter til vaksinasjon.


Finner du ikke et skjema som passer?

Vi ser stor nytte i tilbakemeldinger fra kommuner og tar gjerne imot innspill og forslag til endringer i skjemaene. Merk at ikke alle endringsforslag blir implementert.

Ønsker dere at vi utvikler et nytt skjema for dere?

Merk at vi i hovedsak lager nye skjema slik at de kan bli tatt i bruk av flere kommuner.

Fant du det du lette etter?