Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Helsenorge for kommuner

Ressurstimebok (koronatiltak)

Her kan du aktivere eller endre timebestilling i ressurstimebok for kommunen.

Hva er ressurstimebok?

Timebestilling i ressurstimebok gir mulighet for å sette opp timebøker for timebestilling knyttet til en tjeneste, uten bestemt behandler. Innbygger kan dermed bestille time og helsepersonell kan sende innkalling til følgende timebok-kategorier:

  • Koronatest
  • Koronavaksine
  • Lab
  • Vaksine (for eksempel influensavaksine)

Slik bestiller eller endrer du timebestilling i ressurstimebok

  1. Kontakt deres journalleverandør for å bestille ressurstimebok i Adresseregisteret. (Helseaktøren må bruke en journalleverandør som er integrert med Helsenorges ressurstimebok).

  2. Velg en timebok-kategori fra listen under.

  3. Velg hvilket skjema dere vil at innbygger skal fylle ut ved timebestilling. (Gjelder koronatest og koronavaksine. Se alternativer på egen side).

  4. Velg riktig bestillingsskjema for å bestille ressurstimebok og ønsket skjema, eller for å endre timebok-kategori og skjema hos NHN:


Om HER-id: Ved bestilling av tjenesten må du oppgi HER-id. HER-id er nødvendig for riktig oppsett i Adresseregisteret (AR). Riktig HER-id kan variere ut ifra tjenester man bruker på Helsenorge fra før, eller hvilke tjenester man ønsker å bruke. Dersom du er usikker på HER-id, kontakt journalleverandøren din.


Veiledningsmateriell

Veileder for digital bestillingsløsning for å ta i bruk tjenester på Helsenorge:


Denne veilederen viser hvordan timebestilling i ressurstimebok, blant annet vaksinering, ser ut for innbygger. Her vises også hvordan du setter opp ressurstimebok i Adresseregisteret:


PS: Kommuner som tidligere har hatt mellomløsningen må være oppmerksomme på hvordan man endrer oppsettet riktig.

Denne illustrasjonen forklarer kort nytten av å tilpasse timebestillingen av koronatest og -vaksine i kommunen:


(Midlertidig løsning): Timebestilling koronatest via behandler

For å kunne benytte denne løsningen må kommunene ha et journalsystem som støtter integrasjon med Helsenorge for legevakt eller smittevern.

Tjenesten bestiller dere via elektronisk bestillingsskjema:

Kommunen må også være oppført med tjeneste "legevakt" eller "smittevern" i Adresseregisteret, og tilby timebestilling for denne tjenesten.

For mer detaljer om bestilling og hvordan tjenesten ser ut for innbygger, kan du se i: