Hopp til hovedinnhold
NHN

Her kan du aktivere eller endre timebestilling i ressurstimebok for kommunen.

Hva er ressurstimebok?

Timebestilling i ressurstimebok gir mulighet for å sette opp timebøker for timebestilling knyttet til en tjeneste, uten bestemt behandler. Innbygger kan dermed bestille time og helsepersonell kan sende innkalling til følgende timebok-kategorier:

  • Koronatest
  • Koronavaksine
  • Lab
  • Vaksine (for eksempel influensavaksine)

Slik bestiller eller endrer du timebestilling i ressurstimebok

1. Kontakt deres journalleverandør for å bestille ressurstimebok. Dere må bruke en journalleverandør som er integrert med Helsenorges ressurstimebok.

2. Dere må velge hvilket skjema dere vil at innbygger skal fylle ut ved timebestilling i ressurstimebok. Dette gjelder for koronatest og koronavaksine. Velg riktig lenke nedenfor for å lese om, bestille eller endre type ressurstimebok og ønsket skjema hos NHN:


Om HER-id: Ved bestilling av tjenesten må du oppgi HER-id. HER-id er nødvendig for riktig oppsett i Adresseregisteret (AR). Riktig HER-id kan variere ut ifra tjenester man bruker på Helsenorge fra før, eller hvilke tjenester man ønsker å bruke. Dersom du er usikker på HER-id, kontakt journalleverandøren din.


Veiledningsmateriell

Veileder for digital bestillingsløsning for å ta i bruk tjenester på Helsenorge:


Denne veilederen viser hvordan timebestilling i ressurstimebok, blant annet vaksinering, ser ut for innbygger. Her vises også hvordan du setter opp ressurstimebok i Adresseregisteret:


PS: Kommuner som tidligere har hatt mellomløsningen må være oppmerksomme på hvordan man endrer oppsettet riktig.

Denne illustrasjonen forklarer kort nytten av å tilpasse timebestillingen av koronatest og -vaksine i kommunen: