Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Helsenorge

Helsenorge-brukerråd primær

Mandat

 • Brukerrådet er et koordineringsforum for aktører i primærhelsetjenesten som bruker tjenester på Helsenorge.
 • Brukerrådet skal løfte behov i tjenestene og bidra til løpende avklaringer slik at Helsenorge på en god måte ivaretar eksisterende og nye behov knyttet til primærhelsetjenester.

Brukerrådets oppgaver

 • vedlikeholde en oversikt over behov og endringsønsker
 • sikre løpende avklaringer på funksjonelle og tekniske problemstillinger i henhold til nasjonalt målbilde for Helsenorge
 • være rådgivende ovenfor Produktstyret ved behov for funksjonelle og tekniske avklaringer på Helsenorge
 • gi innspill til strategi for primærhelse på Helsenorge

Brukerrådets deltakersammensetning

Norsk helsenett er leder og sekretariat for brukerrådet, som består av:

 • Personell som bruker Helsenorge i behandling og oppfølging av pasienter
 • Fagressurser i KS
 • Brukerrepresentanter
 • Fagressurser i Norsk helsenett

Medlemmer

 • Sarpsborg kommune
 • Bergen kommune
 • Drammen kommune
 • Stord kommune
 • Oslo kommune
 • Fredrikstad kommune
 • Sandnes kommune
 • Norsk forening for allmennmedisin
 • SiO
 • ADHD Norge
 • Unge funksjonshemmede
 • KS
 • Ringerike Medisinske Senter
 • Kreftforeningen
 • Norsk helsenett
Fant du det du lette etter?