Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Helsenorge

Helsenorge-brukerråd primær

Mandat

 • Brukerrådet er et koordineringsforum for aktører i primærhelsetjenesten som bruker tjenester på Helsenorge.
 • Brukerrådet skal løfte behov i tjenestene og bidra til løpende avklaringer slik at Helsenorge på en god måte ivaretar eksisterende og nye behov knyttet til primærhelsetjenester.

Brukerrådets oppgaver

 • vedlikeholde en oversikt over behov og endringsønsker
 • sikre løpende avklaringer på funksjonelle og tekniske problemstillinger i henhold til nasjonalt målbilde for Helsenorge
 • være rådgivende ovenfor Produktstyret ved behov for funksjonelle og tekniske avklaringer på Helsenorge
 • gi innspill til strategi for primærhelse på Helsenorge

Brukerrådets deltakersammensetning

Norsk helsenetter leder og sekretariat for brukerrådet, som består av:

 • Personell som bruker Helsenorge i behandling og oppfølging av pasienter
 • Fagressurser i KS
 • Brukerrepresentanter
 • Fagressurser i Norsk helsenett

Medlemmer

 • Kristin Næss, Sarpsborg kommune
 • Grethe Almenning, Bergen kommune
 • Britt Hasselberg, Drammen kommune
 • Hilde Aadland, Stord kommune
 • Anett Warnstrøm, Oslo kommune
 • Ulf Harry Evensen, Fredrikstad kommune
 • Guro Hafnor Røstvig, kommuneoverlege i Sandnes kommune
 • Elisabeth Stura, Norsk forening for allmennmedisin
 • Øyvind Sivertsen, Norsk forening for allmennmedisin
 • Anders Sandvei, SiO
 • Trond Morten Trondsen, SiO
 • Thomas Idem, ADHD Norge
 • Nikolai Raabye Haugen, Unge funksjonshemmede
 • Ingeborg Berge, KS
 • Ressurser i Norsk helsenett
Fant du det du lette etter?