Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Helsenorge

Helsenorge-brukerråd primær

Mandat

Brukerrådet er et koordineringsfora for aktører i primærhelsetjenesten som bruker tjenester på Helsenorge.

Brukerrådet skal løfte behov i tjenestene og bidra til løpende avklaringer slik at Helsenorge på en god måte ivaretar eksisterende og nye behov knyttet til primærhelsetjenester.


Brukerrådets deltakersammensetning

Norsk helsenett (NHN) er leder og sekretariat for brukerrådet, som består av:

  • Personell som bruker Helsenorge i behandling og oppfølging av pasienter
  • Fagressurser i KS
  • Brukerrepresentanter
  • Fagressurser i Norsk helsenett

Brukerrådets oppgaver

Brukerrådets oppgaver er å:

  • vedlikeholde en oversikt over behov og endringsønsker
  • sikre løpende avklaringer på funksjonelle og tekniske problemstillinger i henhold til nasjonalt målbilde for Helsenorge
  • være rådgivende ovenfor Produktstyret ved behov for funksjonelle og tekniske avklaringer på Helsenorge
  • gi innspill til strategi for primærhelse på Helsenorge


Presentasjoner

24.09.2021

12.11.2021