Hopp til hovedinnhold
NHN

Veiledningsmateriale for fastleger som bruker Digital Dialog Fastlege (DDFL). Her ser man også hvordan tjenestene ser ut for innbygger på Helsenorge.

Lurer du på hvordan fastlegetjenestene ser ut for pasientene dine?

Se film som viser hvordan fastlegetjenestene ser ut her:

Se veiledningsmateriale som viser hvordan fastlegetjenestene ser ut her:


Jobber du som vikar, og ønsker å bruke Helsenorge?

Som vikar er det to ulike muligheter til å bruke DDFL på Helsenorge. Det ene er hvor det er fastlegelister med én vikar:

Den andre muligheten er vikar for en fastlege som er midlertidig fraværende (for eksempel permisjon eller ferie):


Tilpasning av informasjonstekster og skjema

Her finner du veileder med anbefaling tilknyttet DDFL om hva legekontoret bør gjøre ved ferie og fravær:

Legekontor kan tilpasse informasjonstekster som er synlige for pasientene på Helsenorge, og endre skjema/sjekkpunkt. Fastleger kan gjøre dette gjennom grensesnittet Helsetilbud:

Annet personell ved legekontoret kan tilpasse informasjonstekster gjennom Bedriftsregisteret:


Nytt standardskjema for e-konsultasjon:


Verktøyformidleren

Verktøyformidleren lar deg søke blant kvalitetssikrede digitale helseverktøy. Du kan sende ut verktøy for læring, kartlegging og behandling til innbygger via Helsenorge. Du kan sende ut skjemaer som innbygger kan fylle ut og returnere, dersom man har en EPJ som kan motta skjema.


Representasjon på Helsenorge

Trenger pasientene dine hjelp til å bruke Helsenorge? Under ser du veiledere som viser ulike representasjonsmåter, og hvordan de kan gi fullmakt:


Teknisk tilrettelegging

For å ta i bruk tjenesten Digital dialog fastlege (DDFL) må løsningen settes opp riktig. Dette får du hjelp til av din journalleverandør.

Se også denne siden for hvordan du kommer i gang med DDFL.


Oppstartsdokument for helsepersonell


Triagering

Her kan du se en video om hva triagering er. Prosjektet er fortsatt under utprøving.