Hopp til hovedinnhold
NHN

Veiledningsmateriale for fastleger som bruker Digital Dialog Fastlege (DDFL). Her ser man også hvordan tjenestene ser ut for innbygger på Helsenorge.

Slik ser det ut for innbygger

Veiledere for utvidet funksjonalitet

Helsetilbud

Her finner du veileder med anbefaling tilknyttet DDFL om hva legekontoret bør gjøre ved ferie og fravær. Du finner også veiledere for grensesnittet Helsetilbud, som viser hvordan legekontoret kan legge ut/endre informasjonstekster som er synlige for pasientene på Helsenorge, og hvordan du endrer triageringsskjema/-sjekkpunkt:

Dersom du ikke har tilgang til Helsetilbud, benyttes tekstoppdatering i Bedriftsregisteret (du må være koblet til helsenettet):

Representasjon på Helsenorge

Teknisk tilrettelegging

For å ta digital dialog i bruk må løsningen settes opp. Dette får du hjelp til av din journalleverandør.

Se også denne siden for hvordan du kommer i gang med DDFL.

Oppstartsdokument for helsepersonell

Triagering

Her kan du se en video om hva triagering er. Prosjektet er fortsatt under utprøving.