Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Helsenorge for fastleger

Ti gode grunner til å bruke digital dialog

Det er mange gode grunner til å tilby pasientene digitale tjenester. Her har vi oppsummert de ti beste.

Spare tid:

Pasientene vil kunne oppleve et mer tilgjengelig og brukervennlig legekontor. De får helsehjelp av en lege de kjenner og de slipper reisetid til legekontoret. Pasienten trenger heller ikke vente på svar på telefon eller bruke tid på venterommet.

Integrert:

Meldingene fra pasient kommer rett inn i det elektroniske journalsystemet, og det er enkelt å besvare dem direkte i systemet til legen. Journalverdige e-konsultasjoner lagres for eksempel automatisk på riktig pasient.

Enkel timebestilling:

Pasientene kan gjøre timebestilling rett i timeboka i journalsystemet hvis legekontoret velger dette. Legekontoret sparer da tid til administrativ håndtering av bestilling og avbestillinger.

Rask reseptfornyelse:

Digital dialog gir pasienten mulighet til å fornye reseptene sine raskt og trygt, og legekontoret kan enkelt behandle slike henvendelser. Det rapporteres fra flere utprøvingskontor at det nå ikke er nødvendig for hjelpepersonell å klargjøre reseptfornyelsene, legen kan enkelt fornye reseptene selv på pasientens forespørsel.

Økt personvern:

Digital dialog er utviklet etter høye krav til sikkerhet slik at lege og pasient trygt kan utveksle helseinformasjon uten å bekymre seg for at informasjon kan komme i hendene på uvedkommende.

Fleksibelt:

E-konsultasjonene med pasient kan gjennomføres når legen selv har mulighet. Har legen mange pasienter som etter hvert foretrekker e-konsultasjon, kan det være fornuftig å sette av dedikert tid til dette arbeidet.

Ny mulig inntekstkilde:

E-konsultasjon gir grunnlag for takst 2ae som fra 1. juli 2015 er på 142 kr + eventuelt2dd dersom legen er spesialist i allmennmedisin. Det offentlige betaler i tillegg innloggingskostnadene knyttet til bruk av ID-porten for pasientene.

Effektiv arbeidsflyt:

Digital dialog kan også brukes til effektiv utsending av prøvesvar og andre henvendelser legekontoret tidligere har gjort via brev eller telefon. Dette øker effektiviteten og skaper en bedre arbeidsflyt for kontoret. Svar fra pasient vil også i mange tilfeller være raskere enn vanlig postgang.

Tilby en helhet:

Legekontoret tilbyr en mer helhetlig tjeneste til sine pasienter. Når pasientene bruker helsenorge.no vil de også kunne få tilgang til andre offentlige helsetjenester som kjernejournal, e-resept, oversikt over vaksiner og egenandeler, samt kvalitetssikret helseinformasjon på den delen av portalen som ikke krever innlogging.

Svare til forventninger:

Når legekontoret tilbyr digital dialog vil de innfri pasientenes forventninger om elektronisk kommunikasjon. 70 % av pasientene ønsker elektronisk kontakt med sin lege.

Kilde: Telefonundersøkelse blant 1000 innbyggere, Helsedirektoratet v/Respons Analyse, 2013.