Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Helsenorge for fastleger

Hva er digital dialog for fastleger?

Digital Dialog Fastlege er en tjeneste mellom fastlege og pasient som gjør det mulig med sikker kommunikasjon over internett. Over 60% av legekontorene i Norge bruker nå Helsenorge som innbyggers kontaktflate til kontoret. Bli med på det nasjonale tilbudet!

​Fastleger som ønsker å være tilgjengelig for pasienter på Helsenorge tar kontakt med sin journalleverandør og bestiller dette. Fastlegers bruk av Helsenorge-tjenestene tilbys kostnadsfritt fra Norsk helsenett som del av de nasjonale e-helse løsningene. Flere journalleverandører tilbyr pasientdialog via Helsenorge uten ekstra kostnad for legekontoret, men det er opptil hver enkelt journalleverandør hvordan de velger å priser sitt produkt, så legekontoret må undersøke hva som gjelder for sin journalleverandør.

Når man har tatt i bruk Helsenorge, kan legekontoret løpende tilpasse hvilke kontaktmuligheter pasientene skal ha tilgang til. De fleste leger tilbyr både digital timebestilling, reseptfornying, ekonsultasjoner og meldinger til legekontoret. Men det er mulig å bruke noen og å endre dette ved behov. Det er også mulig å sende pasienter digital kopi av journalen, eller å la pasienter bruke ulike skjema for å oppsummere behov. Pasienten bruker tjenestene ved å logge inn på helsenorge.no, og fastlegen via sitt elektroniske pasientjournalsystem.

Slik fungerer tjenestene for fastlegen

Alle de fire tjenestene er integrert i fastlegens elektroniske pasientjournalsystem. Tjenestene kan skrus av og på av legen selv. Dette gjør at det er mulig å bruke bare noen av tjenestene. Digital dialog er toveis, ved at både pasient og fastlege kan starte dialogen.

Bestill time

Legekontoret kan gjøre tilgjengelig timer som pasienten kan bestille på helsenorge.no. Pasienten velger blant de ledige timene som er markert i en kalender. Det er også mulig å sende forespørsel om en time. Da sender pasienten en melding med tekst via systemet, uten å velge en time direkte i kalenderen. Uavhengig av hvilken metode for timebestilling pasienten ønsker å bruke vil legekontoret enkelt kunne finne en ledig tid. Når pasienten har fått tildelt en time sender systemet ut en SMS, med mindre pasienten har skrudd av varsling. Tekstmeldingen inneholder ikke sensitiv informasjon.

Legen bestemmer selv hvilke timer som skal være tilgjengelig for elektronisk timebestilling på helsenorge.no. Legen kan også bestemme om kontoret bare ønsker å bruke den delen av tjenesten som gjør det mulig å sende inn et timeønske. Dette betyr at pasienten ikke kan plukke en time fra kalenderen.

Forny resept

Legekontoret vil få en melding fra pasient inn i journalsystemet som inneholder hvilke resepter pasienten ønsker å fornye. Legekontoret beslutter selv hvem som klargjør reseptene.

Start e-konsultasjon

E-konsultasjon er nå under utprøving/tidlig innføring, og Direktoratet for e-helse samler erfaringer om hvordan tjenesten blir brukt. Det er utarbeidet noen foreløpige eksempler for bruk som er oppsummert i punktene under. Disse vil videreutvikles i løpet av utprøvingen for å gi råd om særlig viktige bruksområder – som pasientgrupper, aldersgrupper, diagnosegrupper og lignende.

Bruk av digital dialog endrer ikke ansvarsforholdene som gjelder når pasienten kommer fysisk til legetime. Legen må vurdere om det er mottatt god nok informasjon til å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Dersom legen er i tvil om forespørselen fra pasient kan løses ved en e-konsultasjon, må fastlegen be pasienten bestille en ordinær time.

Se ellers veiledning i god praksis for bruk av Digital Dialog Fastlege (PDF).

Kontakt legekontoret

Dette er en kanal for praktiske henvendelser til legekontoret. Ved feilsending må pasienten få beskjed om at de må sende en e-konsultasjon, som vil kreve en egenandel.

Detaljene rundt hvordan disse fire tjenestene vil oppleves for fastlegen vil variere fra journalsystem til journalsystem. Fastlegen bør derfor kontakte sin journalleverandør for mer informasjon om brukergrensesnittet.

Andre digitale tjenester på markedet

Det finnes både private og offentlige dialogtjenester mellom innbyggerne og fastlegene. Digital dialog med fastlegen på helsenorge.no er offentlige dialogtjenester, integrert i journalsystemer i fastlegemarkedet som har valgt å utvikle støtte for dette. Tjenestene er utviklet etter strenge krav til sikkerhet og personvern slik at legen trygt kan utveksle helseinformasjon med sine pasienter. Legekontoret må selv gjøre en kartlegging av sine behov før de beslutter om det er mest hensiktsmessig med digital dialog fra det offentlige eller et produkt fra en kommersiell leverandør. Journalsystemleverandørene kan gi informasjon om hva de kan tilby sine fastleger.

Felles satsing med EPJ-løftet

EPJ-løftet er et felles program mellom Legeforeningen, Direktoratet for e-helse og journalleverandørene. Målet for EPJ-løftet er å gi fastlegene nyttige endringer i journalsystemene. EPJ-løftet er finansiert ved avsatte midler fra Normaltariffoppgjøret mellom staten og Legeforeningen.