Hopp til hovedinnhold
NHN

Digital dialog er fire tjenester mellom fastlege og pasient som gjør det mulig med sikker kommunikasjon over internett. Tjenestene er: Bestill time, forny resept, start e-konsultasjon og kontakt legekontoret.

​Pasienten bruker tjenestene ved å logge inn på helsenorge.no, og fastlegen via sitt elektroniske pasientjournalsystem. Fastlegene kan kontakte sin journalsystemleverandør for å høre om de kan tilby tjenestene til sine pasienter.

Slik fungerer tjenestene for fastlegen

Alle de fire tjenestene er integrert i fastlegens elektroniske pasientjournalsystem. Tjenestene kan skrus av og på av legen selv. Dette gjør at det er mulig å bruke bare noen av tjenestene. Digital dialog er toveis, ved at både pasient og fastlege kan starte dialogen.

Bestill time

Legekontoret kan gjøre tilgjengelig timer som pasienten kan bestille på helsenorge.no. Pasienten velger blant de ledige timene som er markert i en kalender. Det er også mulig å sende forespørsel om en time. Da sender pasienten en melding med tekst via systemet, uten å velge en time direkte i kalenderen. Uavhengig av hvilken metode for timebestilling pasienten ønsker å bruke vil legekontoret enkelt kunne finne en ledig tid. Når pasienten har fått tildelt en time sender systemet ut en SMS, med mindre pasienten har skrudd av varsling. Tekstmeldingen inneholder ikke sensitiv informasjon.

Legen bestemmer selv hvilke timer som skal være tilgjengelig for elektronisk timebestilling på helsenorge.no. Legen kan også bestemme om kontoret bare ønsker å bruke den delen av tjenesten som gjør det mulig å sende inn et timeønske. Dette betyr at pasienten ikke kan plukke en time fra kalenderen.

Forny resept

Legekontoret vil få en melding fra pasient inn i journalsystemet som inneholder hvilke resepter pasienten ønsker å fornye. Legekontoret beslutter selv hvem som klargjør reseptene.

Start e-konsultasjon

E-konsultasjon er nå under utprøving/tidlig innføring, og Direktoratet for e-helse samler erfaringer om hvordan tjenesten blir brukt. Det er utarbeidet noen foreløpige eksempler for bruk som er oppsummert i punktene under. Disse vil videreutvikles i løpet av utprøvingen for å gi råd om særlig viktige bruksområder – som pasientgrupper, aldersgrupper, diagnosegrupper og lignende.

Bruk av digital dialog endrer ikke ansvarsforholdene som gjelder når pasienten kommer fysisk til legetime. Legen må vurdere om det er mottatt god nok informasjon til å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Dersom legen er i tvil om forespørselen fra pasient kan løses ved en e-konsultasjon, må fastlegen be pasienten bestille en ordinær time.

Se ellers veiledning i god praksis for bruk av Digital Dialog Fastlege (PDF).

Kontakt legekontoret

Dette er en kanal for praktiske henvendelser til legekontoret. Ved feilsending må pasienten få beskjed om at de må sende en e-konsultasjon, som vil kreve en egenandel.

Detaljene rundt hvordan disse fire tjenestene vil oppleves for fastlegen vil variere fra journalsystem til journalsystem. Fastlegen bør derfor kontakte sin journalleverandør for mer informasjon om brukergrensesnittet.

Slik kan fastlegen få digital dialog

Fastlegene kan kontakte sin journalsystemleverandør for å høre om leverandøren tilbyr digital dialog fastlege.

Koster det noe å bruke digital dialog?

Direktoratet for e-helse leverer den bakenforliggende tekniske plattformen kostnadsfritt. Pasientene logger kostnadsfritt inn på helsenorge.no og betaler ikke for å motta SMS. Journalleverandørene har gjort tilpasninger i sine system og tilbyr brukerstøtte, dette kan de velge å ta betalt for. For å få oversikt over slike eventuelle kostnader, må fastlegen ta kontakt med sin journalsystemleverandør.

Andre digitale tjenester på markedet

Det finnes både private og offentlige dialogtjenester mellom innbyggerne og fastlegene. Digital dialog med fastlegen på helsenorge.no er offentlige dialogtjenester, integrert i journalsystemer i fastlegemarkedet som har valgt å utvikle støtte for dette. Tjenestene er utviklet etter strenge krav til sikkerhet og personvern slik at legen trygt kan utveksle helseinformasjon med sine pasienter. Legekontoret må selv gjøre en kartlegging av sine behov før de beslutter om det er mest hensiktsmessig med digital dialog fra det offentlige eller et produkt fra en kommersiell leverandør. Journalsystemleverandørene kan gi informasjon om hva de kan tilby sine fastleger.

Felles satsing med EPJ-løftet

EPJ-løftet er et felles program mellom Legeforeningen, Direktoratet for e-helse og journalleverandørene. Målet for EPJ-løftet er å gi fastlegene nyttige endringer i journalsystemene. EPJ-løftet er finansiert ved avsatte midler fra Normaltariffoppgjøret mellom staten og Legeforeningen.