Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til E-resept

E-resept for tannleger

E-resept er tilgjengelig både gjennom journalsystemene Nextsys Offentlig og Opus Dental. Denne funksjonaliteten bestiller dere selv direkte hos journalleverandør.

For at e-resept skal fungere er det noen forutsetninger tannlegevirksomheten selv må sørge for er til stede.

Adresseregisteret (Grunndata)

Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved elektronisk utveksling av helseopplysninger og benyttes blant annet ved bruk av e-resept. Det er virksomheten som medlem av Helsenettet som er oppført i Adresseregisteret og ikke hver enkelt tannlege.

For at e-resept skal fungere er det en forutsetning at:

  • Adresseregisteret er oppdatert med riktig virksomhetssertifikat
  • Tjenestekonto med riktige rettigheter er aktivert i Adresseregisteret (konto for oppslag mot bl.a. adresseregisteret og helsepersonellregisteret)

Norsk helsenett SF (NHN) har registrert at de fleste tannlegevirksomhetene verken har en gyldig tjenestekonto eller knytning til gyldig virksomhetssertifikat i Adresseregisteret.

Du kan selv kontrollere din oppføring i Adresseregisteret (tilgjengelig via Helsenettet). Du trenger ikke være innlogget for å gjøre oppslag i registeret. Om du ikke finner egen virksomhet i registeret skyldes det enten manglende medlemskap i Helsenettet eller at medlemskapet er registret på en annen virksomhet (f.eks. et driftsselskap).

Førstegangs oppdatering av Adresseregisteret gjøres på følgende måte:

  • Benytt NHN sitt skjema for innhenting av nødvendige opplysninger slik at NHN kan gjøre dere klar for e-resept. Skjemaet fylles ut av daglig leder eller teknisk person for virksomheten registret hos NHN. Skjemaet fylles ut her.
  • Benytt denne metoden første gang slik at NHN får de nødvendige opplysningene til å aktivere tjenestekonto i Adresseregisteret.

Du kan deretter selv vedlikeholde egen oppføring i Adresseregisteret. Dette krever en brukerkonto for HelseID som opprettes av bruker selv.

Daglig leder eller teknisk person registrert hos NHN må så be om at den som har brukerkonto HelseID får tilgang til å redigere virksomhetens oppføring. Dette gjøres via en epost til Husk å oppgi navn på virksomhet, samt navn og epost til den som har brukerkonto HelseID.

Eventuelle spørsmål rundt dette kan rettes til vårt kundesenter på telefon 24 20 00 00 eller på epost til

Fant du det du lette etter?