Gå til hovedinnhold

Skal konsumentene informere pasienten om at de henter informasjon i kjernejournal under utprøvingen?

Nei, journaldokumenter fra Oslo universitetssykehus og Helse Nord vil ikke være tilgjengelig for helsepersonell på tvers av foretakene inntil videre.

Skal konsumentene informere pasienten om at de henter informasjon i kjernejournal under utprøvingen?

Er alle pasienter med i dette prøveprosjektet?