Gå til hovedinnhold

SamUT (Samordningsutvalg for meldingsutveksling)

SamUT er et sentralt utbredelses- og koordineringsorgan knyttet til utbredelse og bruk av elektroniske meldinger i helse- og omsorgssektoren.

SamUT ble opprinnelig etablert som et delprosjekt under Norsk Helsenetts program for meldingsutbredelse i 2012. Etter hvert har SamUT utviklet seg til å bli et sentralt utbredelses- og koordineringsorgan på operativt nivå, der aktørene i helse- og omsorgssektoren samles for å vurdere utfordringer knyttet til utbredelse og bruk av elektroniske meldinger.

Møter i 2017

  • 15. mars
  • 7. juni
  • 27. september
  • 6. desember

Møteaktivitet

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Kontaktinformasjon

SamUT sekretariat
E-post: samut@nhn.no