Gå til hovedinnhold

SamUT (Samordningsutvalg for meldingsutveksling)

SamUT er et koordinerende bindeledd mellom forvaltningen på nasjonal nivå og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten, som bistår med innspill og vurderinger knyttet til elektronisk meldingsutveksling.

SamUT skal være koordinerende bindeledd for vurdering av problemstillinger knyttet til e-helsestandarder og fellestjenester for elektronisk samhandling, på tvers av virksomhetsnivå og mellom virksomheter innen samme nivå. 

Møter i 2021

Møteaktivitet

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Kontaktinformasjon

SamUT sekretariat
E-post: samut@nhn.no