Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Verifikasjonsperiode for Nye standarder for henvisning, epikrise og pleie- og omsorgsmeldinger

Status verifikasjon helseforetak og private sykehus

Sist oppdatert: 02. jul. 2021

Her kan du se status for verifikasjon av støtte for mottak av Nye standarder for henvisning, epikrise v1.2 og PLO v1.6 hos helseforetak og private sykehus.

Ved spørsmål eller tilbakemeldinger kan dere ta kontakt med oss på


Status grønn OK Støtte for mottak verifisert
Status rød advarsel Støtte for mottak ikke verifisert
noytral.png Ikke aktuell / ikke vurdert

td class="centered">Status grønn OK td class="centered">Status grønn OK td class="centered">Status grønn OK td class="centered">Status grønn OK td class="centered">Status grønn OK td class="centered">Status grønn OK

Virksomhet Henvisning ny tilstand Status på henvisning Viderehenvisning Epikrise v1.2. PLO v1.6.
Akershus universitetssykehus Status grønn OK Status rød advarsel Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK
Aleris Status grønn OK Status rød advarsel Status rød advarsel Status grønn OK noytral.png
Betanien hospital Status grønn OK Status rød advarsel Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK
Betanien sykehus Status grønn OK Status rød advarsel Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK
Diakonhjemmet sykehus Status grønn OK Status rød advarsel Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK
Finnmarkssykehuset Status grønn OK Status rød advarsel Status rød advarsel Status grønn OK Status grønn OK
Haraldsplass diakonale sykehus Status grønn OK Status rød advarsel Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK
Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS Status grønn OK Status rød advarsel Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK
Helgelandssykehuset Status grønn OK Status rød advarsel Status rød advarsel Status grønn OK Status grønn OK
Helse Bergen Status grønn OK Status rød advarsel Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK
Helse Fonna Status grønn OK Status rød advarsel Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK
Helse Førde Status grønn OK Status rød advarsel Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK
Helse Møre og Romsdal HF Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK
Helse Nord-Trøndelag HF Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK
Helse Stavanger Status grønn OK Status rød advarsel Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK
Lovisenberg diakonale sykehus Status grønn OK Status rød advarsel Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK
Martina Hansens hospital Status grønn OK Status rød advarsel Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK
NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS Status grønn OK Status rød advarsel Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus Status grønn OK Status rød advarsel Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK
Nordlandssykehuset Status grønn OK Status rød advarsel Status rød advarsel Status grønn OK Status grønn OK
Oslo universitetssykehus Status grønn OK Status rød advarsel Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK
Revmatismesykehuset Status grønn OK Status rød advarsel Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK
Solli distriktspsykiatriske senter Status grønn OK Status rød advarsel Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK
St. Olavs hospital HF Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK
Sunnaas sykehus Status grønn OK Status rød advarsel Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK
Sykehuset i Vestfold Status grønn OK Status rød advarsel Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK
Sykehuset Innlandet Status grønn OK Status rød advarsel Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK
Sykehuset Telemark Status grønn OK Status rød advarsel Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK
Sykehuset Østfold Status grønn OK Status rød advarsel Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK
Sørlandet sykehus Status grønn OK Status rød advarsel Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK
Universitetssykehuset Nord-Norge Status grønn OK Status rød advarsel Status rød advarsel Status grønn OK Status grønn OK
Vestre Viken Status grønn OK Status rød advarsel Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK
Volvat medisinske senter Status grønn OK Status rød advarsel Status grønn OK Status grønn OK noytral.png
Volvat medisinske senter Nord og Midt-Norge AS Status grønn OK Status rød advarsel Status rød advarsel Status grønn OK noytral.png
Voss distriktspsykiatriske senter (NKS Bjørkeli) Status grønn OK Status rød advarsel Status grønn OK Status grønn OK Status grønn OK