Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Innføring av e-helsestandarder

Aktuelt om innføring av e-helsestandarder

Koordinert innføring av Svarrapport v1.4 (medisinsk biokjemi, mikrobiologi, immunologi, patologi og radiologi) og Rekvisisjon radiologi v1.6 utsettes.

Direktoratet for e-helse har i samråd med Norsk helsenett besluttet at planene for koordinert innføring av Svarrapport v1.4 og Rekvisisjon radiologi v1.6 skal utsettes.

Planene utsettes med bakgrunn i den krevende situasjonen vi befinner oss i med koronaviruset. Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett ønsker ikke å pålegge sektoren økt belastning gjennom innføring av nye svarrapporter og rekvisisjon radiologi.

Innføring av Svarrapport v1.4 og Rekvisisjon radiologi v1.6 utsettes til 2022, med frist for støtte av mottak 1.februar 2022. 1.juni 2022 skal alle aktuelle aktører sende Svarrapport v1.4 og Rekvisisjon radiologi v1.6.

Innføring av Helsefaglig dialog utsettes
Innføring av Helsefaglig dialog utsettes med bakgrunn i foretaksprotokollene som nå er forelagt RHF-ene fra HOD, og revidert innføringsplan forventes å foreligge etter 1.oktober 2021. Innføring av de øvrige e-helsestandardene skal gjennomføres som planlagt. Direktoratet for e-helse fraråder inntil videre bruk av Helsefaglig dialog på grunn av utsettelsen.

Verifikasjon av støtte for mottak av Nye standarder for henvisning, Epikrise v1.2 og PLO v1.6
Norsk helsenett gjennomfører i første kvartal 2021 en verifikasjon av støtte for mottak hos leverandører og virksomheter for å sikre en trygg overgang. Informasjon om verifikasjonen vil fortløpende bli publisert her:verifikasjonsperiode. Vi ber leverandører og virksomheter ta kontakt med oss på ved spørsmål.