Hopp til hovedinnhold
NHN

Den enkelte enhet som registreres i databasen får tildelt en unik identifikator kalt RESH-id. RESH-id opprettes på samme måte som HER-id i Adresseregisteret, og er et løpenummer som opprettes når en ny enhet/avdeling registreres. Denne RESH-iden beholdes for alltid, selv om enheten flytter og blir underlagt et annet helseforetak, en annen klinikk/avdeling, eller legges ned.

Administrator ved den enkelte virksomhet oppretter og vedlikeholder organisasjonstreet i RESH.

Private avtalespesialister kontakter Norsk Pasientregister for registrering og tildeling av RESH-id på

Regionale administrasjonsbrukere

En administratorbruker koblet til det regionale helseforetaket har redigeringsmulighet på alle helseforetakene under det regionale helseforetaket.

En bruker som er koblet til et bestemt helseforetak har kun tilgang til å endre det aktuelle helseforetaket.

Det er Norsk Helsenett som registrerer virksomheten og oppretter en administrasjonsbruker. Deretter er det opp til administrasjonsbrukeren til virksomheten, å opprette eventuelle andre brukere for å legge til sine administrative ledd/seksjoner/avdelinger med mer.

Tilgang til Helsenettet er det eneste kriteriet for å bli opprettet som virksomhet i RESH.

Statlig eide foretak og større private virksomheter som har avtale med de regionale helseforetakene har selv ansvar for å vedlikeholde beskrivelsen av egen virksomhet i RESH. Det finnes egne administratorer ved de enkelte virksomhetene som vedlikeholder informasjon i RESH.

Ta kontakt med dersom du søker informasjon om din administrator.