Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Persontjenesten

Tidsplan for Persontjenesten

Helsevirksomheter og systemleverandører må sørge for tilpasning av grensesnitt for å kunne ta i bruk Persontjenesten.

Gjeldende tidsplan for Persontjenesten:

Innføringsplan per september 2021
  • Begrenset utprøving- utprøving med et begrenset utvalg utprøvingskandidater. Oppstart begrenset utprøving søk og oppslag i løpet av september 2021, hendelser i løpet av Q4 2021.
  • Utvidet utprøving - utprøving med et større, begrenset utvalg utprøvingskandidater. Oppstart i løpet av november 2021.
  • Nasjonal innføring - produksjonsmiljø er tilgjengelig for hele helse- og omsorgssektoren.Mai 2022 – desember 2023.

Virksomhetene i helsetjenesten står i fare for å miste sin tilgang til folkeregisteropplysninger hvis ikke Persontjenesten er tatt i bruk før PREG skrus av. Risikoen for å miste tilgang til folkeregisteropplysninger øker jo lenger man venter.

Virksomheter og leverandører oppfordres til å gjennomføre nødvendige endringer i sine applikasjoner og teste integrasjonen mot Persontjenesten i testmiljøet for Persontjenesten. Se Test og testmiljø for mer informasjon.

Mer informasjon om funksjonene i Persontjenesten finner du på siden Funksjoner i Persontjenesten.

Mer informasjon om innhold og informasjonselementer i Persontjenesten finner du på siden Innhold i Persontjenesten.

De som ønsker å delta i utprøvingen kan kontakte Persontjenesten Innføring på .


Siden ble sist oppdatert 16.09.2021