Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Test og testmiljø

Informasjons- og demovideoer

På denne siden legger vi ut informasjons- og demovideoer for Persontjenesten. Videoene vil gi eksempler på bruk av Simplifier og FHIR-arkitektur, test av spørringer, m.m.

Minner om at alle som mottar data har ansvaret for å dataminimere i tråd med det de har behov for. Les mer om dataminimering i Persontjenesten på siden Rett og plikt ved bruk av Persontjenestens opplysninger.

Før å kunne starte med testing mot Persontjenesten må dere ha tilgang til testmiljø. På siden Test og testmiljø finner du mer informasjon om hva du må gjøre for å komme i gang med testing mot Persontjenesten.

Video 1: Introduksjon til Simplifier

Simplifier er samhandlingsplattformen for HL7 FHIR community, og på siden Master Person Index beskrives innholdet i Persontjenesten i form av data- og informasjonsmodell. Nødvendig teknisk informasjon om Persontjenesten gjøres tilgjengelig og oppdateres fortløpende her. I videoen under får du en introduksjon til hvordan Simplifier er bygd opp for Persontjenesten.

 1. Intro og informasjon om eksemplene og testmiljø (start-03:05)
 2. Readers guide (03:42-07:10)
 3. Service Interface (07:10-13:00)
 4. Person Information Intro og Extensions (13:05-slutt)

Vi anbefaler at man har siden Master Person Index oppe når man ser videoen, da skriften i videoen er noe uklar (og liten):


Video 2: Testscenarier / demo

Hvordan kan man utføre spørringer mot Persontjenesten?

God kjennskap til og kunnskap om Master Person Index-siden på Simplifier og HL7 FHIR-arkitektur er en forutsetning for å kunne starte testing i Postman.

I videoen under finner dere forklaring på siden Eksempler Persontjenesten, med eksempler fra informasjonsmodellen til Persontjenesten: Demo av et eksempel i hvert av kapitlene Nødvendig kunnskap om tjenesten, Enkle spørringer og Avanserte spørringer.

 1. Intro og informasjon om eksemplene og testmiljø (start-06:19)
 2. Gjennomgang praktisk guide (06:20-07:43)
 3. Eksempler
  1. Introduksjon til nødvendig kunnskap (Eksempler Persontjenesten) (07:44-12:35)
  2. Profilering og informasjon om profil inkl. dataminimering (12:35-14:30)
  3. Hva bør konsumentene teste? (14:30-16:07)
  4. Enkle og avanserte spørringer (Eksempler Persontjenesten) (16:07-37:50)

Vi anbefaler at man har siden Eksempler Persontjenesten oppe når man ser videoen, da skriften i videoen er noe uklar (og liten):Mer informasjon om FHIR som standard i helsetjenesten

Persontjenesten bygges på standarden FHIR, et rammeverk for standardisering utviklet av HL7.