Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Teknisk beskrivelse

Presentasjoner og møter

Her finner du informasjon om presentasjoner og møter for sektoren, inkludert opptak.

Leverandørmøter

Leverandørmøter er hittil blitt kjørt i samarbeid med Grunndata, og er et tilbud til alle interesserte leverandører til helse- og omsorgssektoren. Leverandørmøter annonseres hovedsakelig på LinkedIn og nhn.no.


Tekniske dialogmøter (TD)

Dette er en møteserie for teknisk dialog rundt Persontjenesten. Innhold i tekniske dialogmøter for Persontjenesten retter seg primært mot integrasjons- og informasjonsarkitekter i helse- og omsorgssektoren – fagpersoner som skal jobbe med oppkobling mot Persontjenesten. Spørsmål/innspill til temaene sendes til innen fem virkedager før det aktuelle møtet.

Møtekalender tekniske dialogmøter 2021:

Tema Dato
Eksempler fra Simplifier 03.02.21
Tema for møte kommer 22.09.21
Tema for møte kommer 02.12.21