Hopp til hovedinnhold
NHN

Leverandører og helsevirksomheter som skal benytte Persontjenesten må gjøre større og mindre endringer og tilpasninger i sine fagsystemer og driftsmiljø for å sikre oppdatert informasjon. Tilgang til Persontjenesten skal godkjennes av Norsk Helsenett.

Teknisk beskrivelse.PNG

Teknisk informasjon

Hva slags teknisk informasjon du trenger avhenger av hvilken rolle du har.

Er du leder i en helsevirksomhet trenger du kanskje informasjon om hva Persontjenesten er, og mulighetene som kommer med ny Persontjeneste, og hvorfor Persontjenesten bygges på FHIR.

Er du IT-ansvarlig, driftsleverandør eller systemleverandør trenger du kanskje samme informasjon som virksomhetsleder, men i tillegg kan informasjon om grensesnitt og API være noe for deg.

Er du utvikler trenger du informasjon om hva du må gjøre for å klargjøre for mottak av data fra Persontjenesten. Det kan du finne på Simplifier.

På siden Brukstilfeller for Persontjenesten finner du beskrivelser på hvordan Persontjenesten kan benyttes.

Standard

Persontjenesten bygges på standarden FHIR, et rammeverk for standardisering utviklet av HL7. FHIR er en forkortelse for "Fast Healthcare Interoperability Resources".

Her finner du mer informasjon om FHIR

Grensesnittsdokumentasjon

Grensesnittsdokumentasjonen gir oppskriften for bruk av Persontjenesten, for å kunne koble systemer opp mot den nye tjenesten.

Persontjenesten vil tilby APIer som kan benyttes av alle virksomheter i helsetjenesten. Dokumentasjon av APIene samles på NHNs API-definisjonssider. Du som jobber med drift og forvaltning vil finne dokumentasjon om grensesnitt mellom Persontjenesten og dine systemer på API-portalen.

Innhold i informasjons- og datamodell

Simplifier vil innholdet i Persontjenesten beskrives i form av data- og informasjonsmodell. Nødvendig teknisk informasjon om Persontjenesten gjøres tilgjengelig og oppdateres fortløpende, bl.a. for å kunne ta i bruk Persontjenesten. Siden er åpen for alle, men er tilpasset utviklere, tekniske arkitekter eller personer med annen teknisk bakgrunn.

Informasjon om hvordan virksomheter kan komme i gang med Persontjenesten finner du på Kom i gang.

Informasjon om versjonering i Persontjenesten finner du på siden Versjonering.

Mer informasjon om grensesnittene og teknisk informasjon fra Skatteetaten og KS:

  • skatteetaten.no kan du finne mer informasjon om modellen vi har basert vår informasjonsmodell på.
  • Alle helsevirksomheter i kommunal sektor (helse- og omsorgstjenester i kommunene og tannhelsetjenesten i fylkeskommunene) skal benytte Persontjenesten. Alle andre kommunale tjenester bør benytte KS' Fiks-plattform.