Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Informasjon til helsevirksomheter

Anbefalte diskusjonspunkter helsevirksomhet-systemleverandør

Brukere av folkeregisterinformasjon informeres om at de bør ta kontakt med systemleverandøren sin om temaene nedenfor.

1. Status på integrasjon med Persontjenesten

Avklaring om fagsystemet er klart for å vise folkeregisteropplysninger fra Persontjenesten, eller om det må avtales/bestilles

2. Eventuell bistand til bestilling av HelseID

Systemleverandøren kan ofte bistå i bestilling av HelseID på vegne av kunden via Altinn

3. Bistand til konfigurering

Systemleverandøren kan bistå med klargjøring av virksomhetens fagsystem

4. Bistand til åpning av brannmur

I noen tilfeller kan det være behov for å åpne brannmurer. Dette vil som regel lokal IT kunne gjøre, men hos noen må dette gjøres av driftsleverandør (tredjepart)

5. Bistand til produksjonssetting

I praksis vil ofte systemleverandøren bistå og sette rammer for gjennomføring av produksjonssetting hos helsevirksomheten, eventuelt i samarbeid med driftsleverandør