Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Om Persontjenesten

Informasjon til helsevirksomheter

Virksomheter i helsetjenesten skal benytte Persontjenesten for å få oppdaterte opplysninger om personer. I det Persontjenesten tar over for PREG, står virksomhetene i fare for å miste sin tilgang til folkeregisteropplysninger.

På siden Innhold i Persontjenesten ser du hvilke informasjonselementer Persontjenesten tilbyr. For at du som helsevirksomhet skal ha tilgang til disse opplysningene, må fagsystemene du benytter oppdateres og/eller videreutvikles, da det kan bety endring i felter og/eller skjermbilder i systemet. Disse endringene må helsevirksomheten selv bestille fra sin(e) leverandør(er), etter de behov virksomheten har.

Norsk Helsenett oppfordrer systemleverandørene til å levere alt Persontjenesten tilbyr i sine systemer, men vi har ikke mandat til å kreve ny funksjonalitet i EPJ-systemene – dette er opp til helsevirksomhetene selv å bestille. For å gi et enhetlig bilde av virksomhetenes funksjonelle behov for å bruke personopplysninger, anbefaler vi virksomheter å samarbeide i dialogen med sine leverandører.

Det er helsevirksomheten selv som er ansvarlig for å koble seg opp til Persontjenesten for å få tilgang til folkeregisterinformasjon. Derfor er det viktig at helsevirksomheten avtaler med leverandør(ene) av fagsystem(ene) om utvikling av integrasjon og evt. oppgradering av fagsystemet. Dette vil variere avhengig av type applikasjon og driftsmiljø.

Helsevirksomheter må være medlem av Helsenettet for å kunne koble opp mot Persontjenesten. Les mer om denne prosessen på siden Kom i gang med Persontjenesten. Mer informasjon om innhold og funksjoner finner du på siden Funksjoner i Persontjenesten, og teknisk informasjon finner du på siden Teknisk beskrivelse.

Det er sendt ut brev til virksomheter i helsetjenesten med informasjon om hva virksomheten må gjøre.

Den enkelte helsevirksomhet har et selvstendig ansvar for å:

  1. Kartlegge hvilke avhengigheter de har til dagens folkeregister
    1. Hvilke fagsystem knyttet til oppgaver innenfor helse- og omsorg bruker folkeregisterinformasjon?
    2. Hvilken folkeregisterkilde benytter fagsystemet? (eks. PREG eller TietoEvry/Infotorg)
  2. Gjennomføre nødvendige tilpasninger i egne systemer, eller bestille dette via systemleverandører i løpet av 2021.
  3. Gjennomføre nødvendig oppgradering fra intern eller ekstern driftsleverandør, slik at endringene er implementert før 31.12.2023.

Helsevirksomheter og systemleverandører bør også gå i dialog for å avtale nærmere hva som må gjøres for å sikre fortsatt tilgang til folkeregisteropplysninger i fagsystemene. Anbefalte diskusjonspunkter mellom helsevirksomhet og systemleverandør.

KS har laget en veileder for å kartlegge bruk av folkeregisterinformasjon. Les mer om de generelle anbefalingene til kommunale virksomheter på ks.no.

NB! Det er nødvendig at helsevirksomheten tar stilling til de ulike måtene å begrense tilgangen til folkeregisterinformasjon for å oppfylle sitt dataansvar. For virksomheter som bruker fagsystemer fra kommersielle leverandører er det viktig å rette oppmerksomheten mot hvordan systemene legger til rette for dataminimering. Les mer om dataansvar, -behandling og -minimering – samt andre juridiske forhold helsevirksomhetene må være klar over – på sidene med juridisk informasjon.