Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Om Persontjenesten

Informasjon til driftsleverandører

Virksomheter i helsetjenesten skal benytte Persontjenesten for å få oppdaterte opplysninger om personer. I det Persontjenesten tar over for PREG, står virksomhetene i fare for å miste sin tilgang til folkeregisteropplysninger.

For at du som driftsleverandør skal kunne bistå dine kunder med oppgradering av systemer og generell tilkobling til Persontjenesten, bør du ha satt deg inn i informasjonen som ligger ute til helsevirksomheter og systemleverandører. Informasjon om hva helsevirksomheter og systemleverandører må gjøre for å kunne koble sine fagsystemer mot Persontjenesten finner du på siden Kom i gang med Persontjenesten.

Beskrivelse av funksjonelt innhold i Persontjenesten finner du på siden Funksjoner i Persontjenesten.

Teknisk informasjon finner du på siden Teknisk beskrivelse.

Mer informasjon om juridiske forhold driftsleverandører må være klar over finner du på siden om juridisk informasjon, men det er spesielt verdt å merke seg leverandørers ansvar for innebygd personvern:
Helsevirksomhetene forholder seg til lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) med forskrifter og helselovgivningen som er basert på dette regelverket. Leverandører må spesielt ivareta kravet til innebygd personvern, og nye/endrede løsninger som implementeres må forholde seg til dette. Leverandøren må bistå dataansvarlige helsevirksomheter med å gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre effektiv gjennomføring av prinsippene for vern av personopplysninger, f.eks. dataminimering og integrere de nødvendige garantier i behandlingen og verne de registrertes rettigheter. Det innebærer å sikre at det som standard bare er personopplysninger som er nødvendige for hvert spesifikke formål med behandlingen, som behandles. Det handler f.eks. om:

  • mengden personopplysninger som behandles
  • omfang av behandling
  • lagringstid
  • tilgjengelighet

Vi vil legge ut mer informasjon til driftsleverandører på disse sidene, men hvis du har spørsmål utover det som står på sidene nevnt over, kontakt oss på e-post .