Hopp til hovedinnhold
NHN

Persontjenesten blir kilden for folkeregisterinformasjon for helsetjenesten i Norge fra 2021. Persontjenesten vil tilby nær sanntidsoppdaterte folkeregisteropplysninger og tilrettelegge for ny personidentifikator. Persontjenesten utvikles og innføres av Norsk helsenett på oppdrag fra MF Helse-programmet i Direktoratet for e-helse.

Persontjenesten skal være helsetjenestens sannhetskilde for folkeregisterinformasjon, hvor hovedinformasjonskilden vil være det moderniserte Folkeregisteret fra Skatteetaten. Persontjenesten vil tilby nær sanntidsoppdaterte folkeregisteropplysninger, og møte sektorens høye krav til tilgjengelighet til folkeregisterinformasjon. Persontjenesten legger til rette for å ta i bruk ny personidentifikator (PID) ved at bl.a. fødselsdato og kjønn er skilt ut i egne felter. På sikt vil Norsk Helsenett vurdere integrasjoner mot flere kilder til personopplysninger som vil være relevante å samle på ett sted for brukere av Grunndata. Persontjenesten ble presentert som en del av Grunndata på Arkitektur- og standardiseringsdagen 2020 (se video fra 02:02:59-02:18:18). Mer informasjon om Grunndata finner du på nhn.no/grunndata.

Den nye Persontjenesten skal erstatte dagens Personregister (PREG), og vil gi helsetjenesten rask tilgang til oppdaterte personopplysninger. Persontjenesten vil tilby tjenester for å hente ut nye og endrede opplysninger fra Folkeregisteret rett etter at de er registrert (nær sanntid). Dette gjør det lettere å automatisere oppgaver knyttet til informasjonsbruken, og få oppdatert informasjon i egne systemer.

Alle som skal benytte data fra Persontjenesten må sikre at det gjøres tilpasninger i egne systemer, arbeidsprosesser eller begge deler for å ta den i bruk.

Personopplysningens veikart

Personopplysningenes veikart.png


Når skjer endringene?

Persontjenesten vil erstatte dagens Personregister (PREG). PREG avvikles 31.12.2023. Det Sentrale Folkeregisteret (DSF) er allerede avviklet. Mer informasjon om moderniseringen av Folkeregisteret finner du på Skatteetaten sine websider. Tidsplan for innføring av Persontjenesten finner du på siden for tidsplan.

Selv om DSF er stengt og FREG har overtatt, vil Skatteetaten videreføre flatfil med DSF-format ut 2021. Det er ikke ønskelig fra NHNs side å opprettholde PREG i tillegg til Persontjenesten utover en overgangsfase 2021-2023, da det er ugunstig å ha to tjenester i parallell over tid. For å sikre overgang for helsevirksomheter som ikke er over på Persontjenesten innen 2023, har NHN bestilt en tjeneste fra TietoEvry som sikrer videreføring av nødvendig filformat for å opprettholde PREG i overgangsfasen frem til PREG skrus av 31.12.2023.

Hvem skal benytte Persontjenesten

Alle virksomheter i helsetjenesten skal gå over til å bruke Persontjenesten hos Norsk Helsenett for å få tilgang til folkeregisterinformasjon. Dette gjelder både eksisterende og nye medlemmer i Helsenettet, og omfatter aktører fra spesialisthelsetjenesten, den kommunale helsetjenesten (inkludert fastleger og legevakter), fylkeskommunal helsetjeneste (tannhelsetjenesten), virksomheter i sentral helseforvaltning, samt private helsetjenester som apotek, røntgen, m.m.

Helsevirksomhetene skal kunne bruke Persontjenesten uavhengig av om de i dag er koblet opp mot PREG eller TietoEvry, eller ikke bruker folkeregisterinformasjon i det hele tatt.

Nye funksjoner

Persontjenesten skal tilby et program-til-programgrensesnitt (API) som gir tilgang til å gjøre oppslag mot hendelser, eller søke i folkeregisteropplysninger. På sikt vil andre måter å få tilgang til informasjonen bli vurdert. Mer informasjon om funksjonene finner du på siden Funksjoner i Persontjenesten.

Innhold i Persontjenesten - gamle og nye informasjonselementer

Persontjenesten vil tilby opplysninger fra det moderniserte Folkeregisteret. På sikt vil Norsk Helsenett vurdere integrasjoner mot flere kilder til personopplysninger som vil være relevante for virksomhetene i sektoren. Hvilke informasjonselementer som vil tilbys i Persontjenesten finner du på siden Innhold i Persontjenesten. Der finner du også en sammenlikning mellom informasjonselementer i PREG og Persontjenesten.

Dersom du lurer på hva som er endret fra det gamle til det moderniserte Folkeregisteret finner du det på Skatteetaten sine sider.

Hva må jeg gjøre?

Se sidene Kom i gang med Persontjenesten, Funksjoner i Persontjenesten og Teknisk beskrivelse for mer informasjon om hva du allerede nå kan gjøre for å forberede deg. Her får både systemleverandør, driftsleverandør og helsevirksomhet veiledning på hvordan man skal gå frem for å få tilgang til Persontjenesten.

Kontakt

Har du spørsmål du ikke finner svar på her, eller har ideer eller innspill du ønsker å dele, kontakt .