Hopp til hovedinnhold
NHN

Nedenfor kan du lese om stegene i prosessen.


Tilgangsprosess helsevirksomheter.png

Prosessen består av følgende steg:

1. Oppstart

  1. Snakk med din systemleverandør for å sjekke om fagsystemet/-ene din virksomhet benytter er klargjort for å vise folkeregisteropplysninger fra Persontjenesten, eller om dette må avtales/bestilles spesielt. Undersøk også om det er noe dere i virksomheten må gjøre for å få fagsystemet koblet opp mot Persontjenesten.
  2. Helsevirksomheten må ta stilling til hva slags informasjon de ønsker inn i sitt fagsystem, utfra hjemmel. Eventuelle endringer i fagsystemet må avtales med systemleverandør.

2. Bestill tilgang (til Persontjenesten og HelseID)

  1. Helsevirksomheter som skal ta i bruk Persontjenesten må bestille tilgang og akseptere bruksvilkår. Tjenesten bestilles av ansvarlig/daglig leder i virksomheten. Autentisering for Persontjenesten gjøres via HelseID. Bestilling av både tilgang til Persontjenesten og autentisering med HelseID gjøres samtidig via et webskjema, lenke til dette kommer.
  2. Bestilleren vil motta en epost med bekreftelse på at tilgangen til Persontjenesten (og HelseID) er gitt. Mer informasjon om HelseID og Persontjenesten finner du på siden HelseID og Persontjenesten. Se også HelseID selvbetjening for mer informasjon.
  3. Systemleverandøren kan ofte hjelpe til med bestilling av tilgang til Persontjenesten og HelseID. Da må helsevirksomheten gi systemleverandøren fullmakt til dette via Altinn. Kontakt din systemleverandør for å få mer informasjon om dette.

3. Klargjøre for bruk av Persontjenesten

  1. Når systemleverandør har utviklet integrasjon mot Persontjenesten og oppgradert fagsystemet (ny versjon av programvare i EPJ-en), må autentisering via HelseID legges inn (egen kode/nøkkel, snakk med lokal IT og/eller systemleverandør).
  2. I noen tilfeller kan det være behov for å åpne brannmurer. Kontakt lokal IT for å avklare dette.

4. Koble opp og ta i bruk

  1. Når systemleverandøren har koblet fagsystemet mot Persontjenesten må dere bli enige om når dere skal ta i bruk Persontjenesten for å få folkeregisterinformasjon. I praksis vil ofte systemleverandøren hjelpe kundene sine og bestemme når oppkobling kan skje.
  2. Helsevirksomheten bør teste kobling mot Persontjenesten sammen med systemleverandør for å sikre at fagsystemet kan hente folkeregisteropplysninger fra Persontjenesten.