Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Innhold og funksjoner

Innhold i Persontjenesten

Persontjenesten vil tilby opplysninger fra det moderniserte Folkeregisteret. På sikt vil Norsk Helsenett vurdere integrasjoner mot flere kilder til personopplysninger som vil være relevante for virksomhetene i sektoren.

Alle helsevirksomheter kan gjennom Persontjenesten få tilgang til oppdaterte personopplysninger i et større mangfold enn det sektoren har hatt tilgang til hittil. Persontjenesten vil tilgjengeliggjøre en kopi av det moderniserte Folkeregisteret (FREG) innenfor rammen av det helsetjenesten har hjemmel til å få tilgang til. I tillegg vil informasjon om tilhørighet til bydel hentes fra Kartverket.

Endringer

Persontjenesten vil tilby en rekke tillegg fra Folkeregisteret for et individs adresseinformasjon, som "delt bosted for barn" og "oppholdsadresse". Mer informasjon om nye adressefelter finner du på sidene til Skatteetaten. Les mer om håndtering av fortrolig og strengt fortrolig adresse på siden Adresser.

Persontjenesten tilrettelegger for ny personidentifikator (PID) gjennom å tilby informasjon om kjønn og fødselsdato som egne dataelementer. NB! Persontjenesten tilbyr bare administrativt kjønn fra FREG, det er ingen planer om å utvide med biologisk og sosialt kjønn.

For mer informasjon om hvilken informasjon som tilbys i modernisert Folkeregister, se Skatteetaten sine sider.