Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Grunndata

Personregisteret (PREG)

Personregisteret (PREG) hos Norsk Helsenett er helse- og omsorgssektorens kopi av Folkeregisteret og inneholder relevant folkeregisterinformasjon om alle personer i landet.

Tjenesten gir tilgang til søk og oppslag i registeret. Det benyttes blant annet til pålitelig identifikasjon av pasienter og til kvalitetssikring av opplysninger om personell. Personregisteret mottar daglige oppdateringer fra Folkeregisteret.

Ny persontjeneste

I forbindelse med modernisering av Folkeregisteret skal Personregisteret erstattes av ny Persontjeneste – helsesektorens nye sektorkopi for bruk av folkeregisteropplysninger. Les mer om tjenester og teknologi i den nye Persontjenesten her.

Personregisteret er planlagt faset ut 31.12.2023.

Tilgang til Personregisteret

Personregisteret er tilgjengelig for virksomheter som er medlemmer i Helsenettet: Spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, den kommunale helse- og omsorgstjenesten, fastleger, tannleger, apotek og øvrige helseaktører. Merk at journalleverandøren din må ha utviklet integrasjon for dette. For medlemmer i Helsenettet er Personregisteret inkludert i medlemskapet. Kostnader for integrasjon mot virksomhetens systemer må dekkes av virksomheten selv.

Komme i gang med bruk av Personregisteret

Tjenesten bestilles av ansvarlig/daglig leder ved virksomheten.
For å få tilgang til tjenesten må din virksomhet:

  • være medlem av Helsenettet.
  • benytte system for elektronisk pasientjournal (EPJ) slik det er definert i Norm for informasjonssikkerhet
  • tilhøre en type virksomhet som angitt i Bestillingsskjema Personregister
  • akseptere vilkårene i Bilag 1 i Bestillingsskjema Personregister

Her finner du elektronisk bestillingsskjema. Etter at Norsk Helsenett har mottatt signert bestilling, vil det bli åpnet for tilgang til tjenesten. Det er mulig å etterbestille tjenesten for nye brukere ved å benytte samme elektroniske bestillingsskjema.

Personregisteret tas ned 31.12.2023. Aktører som nå signerer avtale må innrette seg slik at man i god tid før dette går over til Persontjenesten som vil erstatte dagens tjeneste.

For å kunne ta i bruk Personregisteret, må journalleverandøren din lage en integrasjon mot løsningen. Personregisteret tilbyr et program-til-programgrensesnitt (API), slik at du gjør alle søk og oppslag i folkeregisteropplysninger fra ditt eget skjermbilde i journalsystemet (EPJ). Ved å benytte integrasjonen kan du både foreta direkte spørringer og vaske eget register. Tjenesten kan ikke brukes til andre formål som forskning, vitenskapelige undersøkelser eller lignende. Den kan heller ikke distribueres videre til andre.

Sikkerhet

Det skal registreres en kontaktperson som er ansvarlig for bruken av tjenesten. Det er krav om at den eksterne applikasjonen identifiserer seg med brukernavn og passord hver gang tjenesten benyttes. Dette skjer ved autentisering mellom serverne, og vil ikke merkes av brukerne. Det er etablert testmiljø både i og utenfor Helsenettet. Tjenesten kontrollerer hvilken informasjon i Folkeregisteret de ulike systemene har tilgang til, og tilpasser seg ulike brukerprofiler. Dersom det er informasjon man ikke har tillatelse til å motta, vil tjenesten returnere blanke datafelt, men beholde den kjente strukturen i grensesnittet. Overføring av data skjer kryptert via SSL (sikker kommunikasjon på Internett).

Fagsystemers integrasjon med Personregisteret

Din virksomhet må selv etablere interne løsninger for å integrere tjenesten mot egne pasientadministrative systemer.
Personregisteret har grensesnitt for HL7, Personregister-XML og Filematch – avhengig av hvilke metoder man skal benytte.
Tjenesten har metoder for identifisering og demografi. Brukerne må selv etablere interne løsninger for å integrere tjenesten i sine systemer for pasientadministrasjon.

Les mer om dette i Brukerveiledning Personregisteret og API-dokumentasjon

Avslutning bruk av Personregisteret

Når en bruker slutter ved organisasjonen, må ansvarlig bestiller ved organisasjonen si opp tilgangen. Dette gjelder også dersom hele virksomheten sier opp tjenesten. Avbestilling sendes skriftlig til Norsk Helsenett. Skjema for avbestilling mottas ved å ta kontakt med vårt kundesenter.

Felles nasjonalt hjelpenummer

Når Personregisteret fases ut og erstattes av den nye Persontjenesten vil dagens tjeneste for hjelpenummer i Personregisteret også fases ut. Dagens hjelpenummertjeneste er i svært begrenset bruk, og tilfredsstiller ikke kravene til en nasjonal, sikker personidentifikasjon. Felles nasjonalt hjelpenummer skal gi helsesektoren en løsning for nasjonal unik personidentifikasjon for de personene som ikke har fødselsnummer eller D-nummer eller dette ikke er kjent. Dette er nødvendig for å få til en fullstendig elektronisk kommunikasjon på tvers av virksomhetsgrensene, og er viktig for å sikre pasientsikkerheten når pasienten skal overføres mellom virksomheter.

Sommeren 2020 ble det levert konseptrapport om nytt felles, nasjonalt hjelpenummer til Helse- og omsorgsdepartementet. Anbefalt løsning var å tilrettelegge for ny personidentifikator i helsesektoren samt utvikling og innføring av løsning for felles nasjonalt hjelpenummer. Påfølgende planleggingsfase har blitt satt på vent da Skatteetaten (SKE) har fått i oppdrag å gjennomføre en tverrsektoriell utredning av samfunnets behov for en tredje type personidentifikator. SKE skal levere sin utredning i oktober 2021. Anbefaling til helsesektor vil følge av denne utredningen.

Skjema og dokumentasjon