Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Grunndata

Grunndata – utfasing av gamle grensesnitt

Grunndatas tjenester er blitt utviklet og publisert over tid. For enkelte grensesnitt er det innført nye versjoner som erstatter tidligere versjoner.

For å redusere kompleksitet og kostnader i forvaltning ønsker vi å fase ut eldre versjoner av grensesnitt.

Før grensesnitt kan fjernes fra produksjonsmiljøet, må de aktuelle metoder være tatt ut av bruk av alle aktører. Alle aktører som fortsatt bruker eldre versjoner av grensesnittene, får derfor først anledning til å erstatte dem i produksjon. Det vil i denne sammenheng bli sendt ut e-post til kontaktpersoner hos sentrale aktører i helse- og omsorgssektoren.

Grunndata - utfasing av gamle grensesnitt (PDF)

Frist 01.01.2019

Det er et sterkt ønske at alle utfasede grensesnitt i produksjonsmiljøer skal være erstattet innen 01.01.2019. De aktører som ser at de ikke vil klare å overholde denne fristen bes melde fra om dette til Norsk helsenett.