Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Fastlegeregisteret

Tilgang til fastlegelister - vaksinering mot covid-19

Nedenfor finner du informasjon om tilgang til fastlegelister for kommunelegen i forbindelse med planlegging og administrering av vaksinering mot covid-19.

Som en del av planlegging og administrering av vaksinering mot covid-19 har flere kommuner henvendt seg til Helsedirektoratet, Helfo og Norsk helsenett med spørsmål om å få utlevert oversikt over alle listeinnbyggere og deres tilknytning til kommunens fastleger (fastlegelister).

Smittevernloven § 2-2, åttende ledd, gir kommunelegen hjemmel til å innhente taushetsbelagte opplysninger fra offentlige kilder. Forutsetningen er at opplysningene er nødvendige for iverksetting av tiltak, eller for oversikt og kontroll i forbindelse med smittsomme sykdommer. Helsedirektoratet vurderer at tilgang på fastlegelister i mange tilfeller er nødvendige for å få oversikt over og administrere vaksinering mot covid-19.

Kommunelegen i kommuner der det er nødvendig med tilgang til fastlegelister, kan henvende seg til Norsk helsenett for utlevering. Norsk helsenett sørger da for tilgang til fastlegelister i egen kommune for gjeldende måned. Nye lister vil bli tilgjengelig i begynnelsen av hver måned.

Slik går kommunelegene frem for å få tilgang

Fastlegelistene skal kun benyttes til formål knyttet til vaksinering mot covid-19. Listene skal behandles og oppbevares konfidensielt og på en sikker måte, og slettes straks det ikke lenger er behov for oppbevaring/når vaksineringen er avsluttet. Helsedirektoratet avslutter tilgangen til fastlegelistene når vaksineringssituasjonen tilsier at behovet er over.

Vennlig hilsen
Helsedirektoratet*

*Helsedirektoratet er eier av fastlegeregisteret. Norsk helsenett drifter registeret på vegne av Helsedirektoratet.