Hopp til hovedinnhold
NHN

Svar på ofte stilte spørsmål om Adresseregisteret. Finner du ikke svaret her kan du henvende deg til vårt kundesenter.

Kan vi få opprettet en ny tjenestetype da ingen av tjenestetypene passer for virksomheten?

Svar:Dersom din virksomhet har et ønske om en ny kode, kan en henvendesendes til med beskrivelse av behovet.

Kan virksomheten få endret tjenestetype på en kommunikasjonspart (tjeneste)?

Svar: Ja, det kan gjøres. Send en henvendelse til med opplysninger om hvilken kommunikasjonspart (Herid) dere ønsker å endre og til hvilken tjenestetype.

Hvorfor kan jeg ikke registrere kommunikasjonsparter?

Svar: Virksomheten har en tjenestetype som ikke inkluderer enkelte eller noen tjenester/kommunikasjonsparter (person). For å kunne registrere ønskede tjenester/komm.parter, må virksomheten være virksomhetstype som innehar denne tjenestetypen og/eller har mulighet for å registrere personbaserte kommunikasjonspartner.

Kan virksomheten få tilgang til en tjeneste som ligger i et annet kodeverk?

Svar: Send en henvendelse til med begrunnelse på hvorfor dere trenger den ønskede tjenesten

Kommunens tjeneste ligger dobbelt opp med samme opplysninger, hvordan får vi fjernet den ene?

Svar: Gå inn på tjenesten (en av de) og velg 'rediger'. Gå deretter ned til 'dekningsområde' og fjern kommunen som ligger der ved å klikke på krysset. Dekningsområde er ment for bruk ved interkommunalt samarbeid hvor flere kommuner samarbeider om en tjeneste og kommunens som er såkalt vertskommune (der tjenesten er registrert) skal aldri være oppført der, kun de øvrige kommunene i samarbeidet.

Kan man legge til et personnavn under en tjeneste ved å skrive inn navnet i feltet sted/funksjon?

Svar: Nei, dette er ikke i henhold til standarden; Feltet «Sted/funksjon» skal kun benyttes til å spesifisere lokalisering,tjenesteområde eller betegnelsen på regional/nasjonal tjeneste.

Hvordan skal fysioteraputer føres opp i Adresseregisteret?

Svar:Veileder for privatevirksomheter finner du her. Fysioterapeuter skal i utgangspunktet benytte tjenesten Fysioterapi og denne registreres en gang pr virksomhet, dersom den ikke skiller på feks områder som 'Voksne', 'barn' o.l. Da benyttes feltet sted/funksjon for å beskrive tjenesten.
Dersom en fysioterapeut har behov for å ha navnet sitt oppført i AR, skal denne registreres som person evt i tillegg til tjeneste. Merk at det i mange tilfeller vil være behov for en fysioterapivirksomhet å ha flere oppføringer i AR da de benytter forskjellige installasjoner av fagsystemet. Dette er beskrevet nærmere i veilederen.

To/flere legekontor deler fagsystem (og samme EDI-adresse og sertifikat)i kommunen. Hvordan registrerer vi dette i Adresseregisteret?

Svar: I utgangspunktet så burde hvert enkelt legekontor ha sin egen oppføring i Adresseregistert og de leger som jobber på flere steder bør ha oppføring på alle stedene de jobber.
På grunn av begrensninger i enkelte fagsystemet, er det pr i dag ikke mulig å registrere flere Her-id'er på samme lege i ett fagsystem og derfor må det være en felles oppføring inntil videre.
Kontakt evt fagsystemleverandør for å få et endelig svar på mulighetene.