Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Adresseregisteret

Registrering i Adresseregisteret (AR) for massevaksinering

Her kan du lese om massevaksinering og registrering av tjenester i Adresseregisteret.

I forbindelse med massevaksinering knyttet til Covid-19 og registrering av tjenester i Adresseregisteret, har vi følgende anbefaling:

Dersom dere har registrert tjenesten "Vaksinasjon" og denne kan brukes til formålet, da benytter dere denne.

Dersom dere har behov for en ny tjeneste knyttet opp mot massevaksineringen anbefaler vi at dere:

  • Oppretter tjenesten "Vaksinasjon"
  • Merker tjenesten med "Covid-19" og eventuelt sted for vaksinering

Det skal være én oppføring per fagsystem

Dersom fagsystemet dere bruker, ikke håndterer én oppføring per fagsystem, men må ha én oppføring per lokasjon, kan dette gjøres i unntakstilfelle for å dekke behov under pandemien. Vi forventer at dere da lager en plan for avvikling av disse tjenestene når det ikke lengre er bruk for tjenesten (når pandemien er over).