Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Dødsfall og dødsårsak

Nye rutiner etter endring i Dødsårsaksforskriften

Informasjon om nye rutiner etter endring i Dødsårsaksforskriften.

Forskrift endret 1. oktober 2019

Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Dødsårsaksregisteret (Dødsårsaksregisterforskriften) ble endret 1. oktober 2019. Her beskrives blant annet at kommuneoverlegen ikke lenger skal motta legeerklæringene (§2-1) eller har ansvaret for å kvalitetssikre opplysningene. Folkehelseinstituttet har ansvaret for kvalitetssikringen (§2-6).

Viktige endringer i rutiner er:

  • Tingretten mottar ikke melding på papir når elektronisk løsning brukes. De skal slå opp i Folkeregisteret for å få bekreftet dødsfallet. Se mer informasjon på Norges Domstolers side.
  • Politiet skal kun ha legeerklæringen ved mistanke om unaturlig dødsfall.
  • Gravferdsbyråene skal ikke ha kopi av legeerklæringen, men kan slå opp i Folkeregisteret for å få bekreftet dødsfallet.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har publisert en nasjonal veileder som støtte til å utarbeide lokale rutiner.

Spørsmål?

  • Tekniske spørsmål skal alltid rettes til lokal IT. Hvis lokal IT har tekniske spørsmål etter å ha lest teknisk dokumentasjon, skal disse rettes til NHN på telefon 24 00 00 00 eller
  • Helsefaglige spørsmål rettes til FHI:
  • Spørsmål om innføringen og/eller uavklarte rutiner rettes til NHN på telefon 24 00 00 00 eller .