Hopp til hovedinnhold
NHN

Journallab er en testlab bestående av de mest sentrale systemene for elektronisk pasientjournal (EPJ) som benyttes i helsesektoren i Norge. Formålet er å teste kommunikasjon på tvers av systemer i elektronisk meldingsutveksling, både mellom EPJ-systemene og mot andre nasjonale tjenester.

Journallab er tilgjengelig via Norsk Helsenett (NHN) sin virtuelle testinfrastruktur, Skylab. I samarbeid med leverandørene har vi opprettet fagsystemer og meldingstjenere som gjør det mulig med elektronisk meldingsutveksling både på internett og Helsenettet. Hvert fagsystem er definert som en testvirksomhet og konfigurert på samme måte som reelle virksomheter.

Tabell som viser installerte fagsystem og meldingstjenere samt tilhørende testvirksomheter.
Fagsystem Meldingstjener Testvirksomhet
CGM Journal DIPS Communicator NHN Journallab - CGM Test Legekontor (HerId: 8095241)
Plenario ESentral NHN Journallab - Plenario Test Legekontor (HerId: 8095243)
SystemX Medilink NHN Journallab - SystemX Test Legekontor (HerId: 8129870)
Gerica PRO eLink NHN Journallab - Gerica Test Kommune (HerId: 8095249)
Teknisk beskrivelse av Journallab

Forutsetninger

Journallab skal kun brukes til testformål og det stilles derfor noen spesifikke krav:

  • Det skal kun benyttes kunstige testdata. Personsensitive data skal ikke lagres på maskiner i Journallab.
  • Leverandørene vil kun ha tilgang til egne installasjoner
  • NHN er, i samarbeid med leverandørene, ansvarlig for å oppdatere fagsystemene og meldingstjenerne.

Målgruppe

Tjenesten er tilgjengelig for leverandører av fagsystemer og meldingstjenere samt for NHNs testpersonell.

Andre aktører kan få tilgang til ett eller flere fagsystem etter nærmere avtale.

Vi hjelper deg

Kunde- og driftssenteret vårt er tilgjengelig døgnet rundt, hele året (24/7). Ta kontakt med oss på e-post eller på telefon 24 20 00 00.

Vi starter feilsøking så fort vi får en henvendelse som krever det. Vi etterstreber å være så raske, effektive og løsningsorienterte som mulig – i tett dialog med kundene våre.

Risikovurdering

Journallab bygger på skylab-tjenesten, og risikovurderingen av skylab er derfor også dekkende for Journallab. Vår vurdering fokuserer på de tekniske aspektene rundt tjenesten. Bruken av tjenesten er den enkelte virksomhets ansvar.

Bestilling

Etter nærmere avtale med NHN.

Pris

Etter nærmere avtale med NHN.

Veiledninger