Gå til hovedinnhold

Ny persontjeneste i helsesektoren

Norge får nytt folkeregister. For aktører i helsesektoren vil personopplysninger fra det moderniserte Folkeregisteret snart være tilgjengelig gjennom en ny persontjeneste.

Med ny persontjeneste får helsesektoren rikere, riktigere og raskere tilgang til de personopplysningene sektoren har behov for. Persontjenesten tilbyr nye og bedre tjenester for å hente ut, eller blir varslet om endringer i Folkeregisteret. Det blir lettere å automatisere oppgaver knyttet til informasjonsbruken.

Alle virksomheter i helse- og omsorgssektoren som bruker folkeregisteropplysninger gjennom Personregisteret (PREG), oppslag hos Evry eller gjennom lokale kopier, må gjøre interne tilpasninger og gå over på ny løsning. Her får du støtte til hvordan.

Helsesektorens grunnleggende opplysninger

Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett er i ferd med å utvikle en ny kopi av det nye Folkeregisteret – som vil inngå i den nye persontjenesten. Informasjonen vil være tilpasset helsesektorens behov, blant annet med tjenester med høyere oppetid enn Folkeregisteret. Videre vil den være beriket med relevante data for helsesektoren som Folkeregisteret ikke tilbyr i dag.

Persontjenesten blir tilbudt til alle virksomheter i helsesektoren som har behov for tilgang til grunnleggende personopplysninger. Persontjenesten vil erstatte dagens PREG. Det vil være Norsk Helsenett som fortsetter å drifte og forvalte helsesektorens folkeregisterkopi. Alle virksomheter i helsesektoren skal gis et rimelig overgangsvindu for å tilpasse seg nye grensesnitt. I overgangsperioden vil virksomhetene tilbys folkeregisteropplysninger på eksisterende grensesnitt via PREG.

Innhold

Det moderniserte Folkeregisteret vil utgjøre kjernen i den nye persontjenesten. I tillegg vil helsesektorkopien berikes med data som er relevant for helseaktører, og som Folkeregisteret ikke tilbyr. Per i dag er det ikke avklart hvilken tilleggsinformasjon som kommer, men det vurderes blant annet integrasjon med:

  • Kontakt- og reservasjonsregisteret
  • innbyggers tilknytning til fastlege og helsestasjon

Nye tjenester

Tjenestene som først vil utvikles og tilbys brukere av folkeregisteropplysninger i helsesektoren, er oppslag og hendelseslister (feeds). Disse vil inngå i første leveranse fra prosjektet. I senere leveranser vil også andre tjenester bli vurdert.

Påkobling til ny persontjeneste

Første leveranse i den nye persontjenesten vil etter planen tilbys enkelte virksomheter til utprøving i 2020. Videre planlegger prosjektet å tilby påkobling for resten av sektoren i 2021, når persontjenesten er ferdig utviklet. Prosjektet vil i løpet av våren 2019 gradvis tilby teknisk dokumentasjon på tekniske samhandlingssider. Når disse lanseres vil vi lenke til dem herfra. Oppdatert plan for prosjektet vil også kommuniseres her.