Gå til hovedinnhold

Organisasjon

Oversikt over ledelsen og styret i Norsk Helsenett SF.

Ledelsen

Styret

Toril Bariusdotter Ressem

Styreleder
CEO i Dotterselskapet AS
Herolf Nilssen

Herlof Nilssen

Nestleder
Adm. direktør i Helse Vest RHF

Cathrine M. Lofthus

Styremedlem
Adm. direktør i Helse Sør-Øst RHF

Kjartan Olafsson

Styremedlem
Fastlege

Aage Jostein Thunem

Styremedlem
Direktør i SINTEF IKT

Inger Østensjø

Styremedlem
Direktør i KS

Sindre Solem

Styremedlem
Ansattes representant

Cathrine Hole

Styremedlem
Ansattes representant

Jakob Gajowniczek

Styremedlem
Ansattes representant