Hopp til hovedinnhold
Meny
Driftsmeldinger

Driftsmeldinger

Gå til alle driftsmeldinger

Driftsmeldinger

Digital samhandling: Forsiden | Kontaktinfo | Faglige råd | SamUT | Testsenter
Prosjektbeskrivelser: KomUT
Digital samhandling / Prosjekter

Kommunal utbredelse (KomUT)

KomUT-prosjektet har vært et av delprosjektene under Meldingsutbredelsesprogrammet i Norsk Helsenett og består av 5 regionale kompetanseorganisasjoner (KomUT nettverk) med koordinatorer og samarbeidskommuner.

KomUT prosjektet har sørget for at alle kommuner er tilknyttet helsenettet og har bidratt til at de har kunnet komme i gang med elektronisk meldingsutveksling med sykehus og fastleger (pleie- og omsorgsmeldinger).

I Regjeringens forslag til budsjett på helse- og omsorgsområdet kapittel 701, post 70 – IKT i helse- og omsorgssektoren står det følgende om Norsk Helsenett:

"Statsforetaket skal fortsette arbeidet med forvalting av bruk og vedlikehold av elektroniske meldinger, i samarbeid med de andre aktørene i sektoren. Kompetansen og nettverket som er etablert i arbeidet med meldingsutbredelse skal videreføres og støtte opp under behov og videre utvikling knyttet til elektronisk samhandling og IKT-tiltak i kommunesektoren."

Målsettingen for KomUT 2015-2017:
KomUT skal være et kompetansenettverk som skal støtte opp under kommunenes behov og videre utvikling knyttet til elektronisk samhandling og nye IKT-tiltak i kommunehelsetjenesten. Det vil gjelde satsinger knyttet til elektronisk samhandling (meldinger, kjernejournal, èn innbygger – èn journal) og velferdsteknologi. Andre områder vil også kunne være aktuelle.

Konkrete oppgaver:

 1. Bidra i forvaltningen og videreutviklingen av den elektroniske meldingsutvekslingen. Øke kvaliteten i bruken av meldingene og Adresseregisteret
 2. Bidra til at kommunene benytter bredden av tilgjengelige elektroniske meldinger innen de områdene som dekkes av EPJ-systemene.
  1. Sende og motta basismeldinger (epikrise, henvisning og lab svar)
  2. I de systemene hvor dette er tilrettelagt, skal kommuner benytte meldingsutveksling (basismeldinger og pleie- og omsorgsmeldinger) innen tjenestene:
   • Helsestasjon
   • Pleie – og omsorg
   • Legevakt
   • KAD (Kommunal akutt døgnenhet)
   • Psykiatri
   • Ergoterapi
   • Fysioterapi
 3. KomUT skal bistå Helsedirektoratet i den nasjonale utbredelsen av kjernejournalen i akuttkjeden, samt i videreutviklingen av løsningen rette mot pleie- og omsorgsektoren. Arbeidet vil følge tidsplanene i Helsedirektoratets prosjekt.
 4. Øke kvaliteten i bruken av pleie- og omsorgsektorens elektroniske pasientjournal (EPJ), samt bidra i videreutviklingen av systemene
 5. Bidra til at velferdsteknologi blir en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene i henhold til de nasjonale anbefalingene/føringene (program Velferdsteknologi).